ก่อนไปเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ ควรปฎิบัติอย่างไร? ให้ไกลโรคโควิด-19

ก่อนไปเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ ควรปฎิบัติอย่างไร? ให้ไกลโรคโควิด-19

กรมอนามัย ออกข้อปฎิบัติเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พ.ย.นี้ ย้ำอย่าประมาท การ์ดอย่าตก แม้สถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น แต่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค

วันนี้ (24 พ.ย.2564 )ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) วันที่ 28 พ.ย.2564 ว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้  เป็นวันเลือกตั้งอบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งขอให้ไปใช้สิทธิร่วมกัน และขอให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพราะจุดเสี่ยงของการเข้าใช้สถานที่ร่วมกัน คือ จุดสัมผัสร่วมต่างๆ ได้แก่ ปากกา กระดาษ และโต๊ะที่ใช้ ณ หน่วยเลือกตั้ง รวมถึงสถานที่ คณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นต้องดำเนินการให้ปลอดภัย

 

 • ข้อปฎิบัติหน่วยเลือกตั้ง อบต.ป้องกันโควิด

สำหรับมาตรการที่กรมอนามัย สธ. ขอเน้นย้ำนั้นข้อปฎิบัติทั้งเจ้าพนักงาน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง และมาตรการสำหรับบุคคล เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยในส่วนของ หน่วยเลือกตั้ง ข้อปฎิบัติสำหรับเจ้าพนักงานผู้คุมหน่วยเลือกตั้ง  มีดังนี้

 • ต้องจัดหน่วยเลือกตั้งให้มีอากาศถ่ายเท ไม่แออัด
 • กำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งก่อนเข้าคูหาและหลังออกจากคูหา
 • ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ ถ้ามีอุณหภูมิเกิน 37 องศาเซลเซียล ต้องแยกตัวออกมาใช้สิทธิในพื้นที่ที่เหมาะสม หรือตามมาตรการในแต่ละพื้นที่กำหนด 
 • ผู้มีสิทธิและผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากตลอดเวลา  
 • จัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ

 

 • ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งควรปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

ส่วนพี่น้องประชาชน ผู้มาใช้สิทธิ  ข้อปฎิบัติก่อนไปเลือกตั้ง มีดังนี้  

 • ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่าน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 
 • ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านไทยเซฟไทย หรือแอพพลิเคชันอื่นๆ  
 • ควรนำปากกาส่วนตัว ลดการสัมผัสร่วม  
 • สวมหน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์ 
 • ไม่นำบุตรหลานไปยังหน่วยเลือกตั้ง
 • กรณีเดินทางด้วยรถสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังสัมผัสอุปกรณ์ภายในรถ

ขณะที่ ข้อปฎิบัติเมื่อถึงหน่วยเลือกตั้ง  

 • สวมหน้ากากตลอดเวลา
 • งดการรวมกลุ่มพูดคุยกัน
 • ต่อแถวเข้าคูหา รักษาระยะห่าง  
 • ล้างมือทันทีหากมีการสัมผัส
 • ใช้เวลาเท่าที่จำเป็น
 • เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำสระผมทันที

“ตอนนี้แม้สถานการณ์การระบอดโควิด-19 ดีขึ้น แต่ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิด และในวันที่ 28 พ.ย.ที่จะถึงนี้ เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน อีกทั้งการที่มีผู้คนกลับมาจากสถานที่ต่างๆ เพื่อกลับภูมิลำเนามาใช้สิทธิขอความร่วมมือจากทุกคนให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อตัวเราเอง คนรอบข้าง และสังคม เพราะความประมาทเท่ากับการ์ดตกและเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 นพ.สุวรรณชัย กล่าว