ศบค. เผย "ภาคใต้" ป่วยโควิดเสียชีวิต 14 ราย เป็นเด็ก 2 ราย

ศบค. เผย "ภาคใต้" ป่วยโควิดเสียชีวิต 14 ราย เป็นเด็ก 2 ราย

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" 20 พ.ย. 64 ติดเชื้อรายใหม่ 6,595 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย "ภาคใต้" เสียชีวิตกว่า 14 ราย ใน 5 จังหวัด โดยพบเด็กเสียชีวิต 2 ราย ที่สงขลาและยะลา

วันนี้ (20 พ.ย. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด วันที่ 20 พ.ย.2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,595 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,057,575 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 53 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,358 รายแล้ว กำลังรักษาตัวอยู่ 87,885 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 8,478 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 1,921,906 ราย

 

ศบค. เผย "ภาคใต้" ป่วยโควิดเสียชีวิต 14 ราย เป็นเด็ก 2 ราย

 

  • ภาคใต้ พบเด็ก 2 ราย เสียชีวิต

 

สำหรับรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่ 53 ราย เป็นเพศชาย 27 ราย หญิง 26 ราย ชาวไทย 50 ราย เมียนมา 3 ราย โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 40 ราย คิดเป็น 75% โรคเรื้อรัง 10 ราย คิดเป็น 19% รวมทั้งสองกลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนกว่า 94% 

 

ทั้งนี้ เมื่อดูในส่วน "ภาคใต้" พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตกว่า 14 ราย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา 5 ราย ปัตตานี 4 ราย พัทลุง 2 ราย ยะลา 2 ราย และชุมพร 1 ราย ในจำนวนนี้พบเด็กเสียชีวิต 2 ราย ได้แก่ อายุ 7 ปี จ.สงขลา เป็นธาลัสซีเมีย และ 12 ปี จ.ยะลา มีประวัติเนื้องอกในสมอง 

 

ศบค. เผย "ภาคใต้" ป่วยโควิดเสียชีวิต 14 ราย เป็นเด็ก 2 ราย

  • 6 จังหวัด ภาคใต้ ติด Top10  

 

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ 10 อันดับ พบว่า อันดับ 1 ยังเป็นกทม. ติดเชื้อ 768 ราย ขณะที่ 6 จังหวัด ภาคใต้ ติดอันดับ Top10 ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา และตรัง

 

ศบค. เผย "ภาคใต้" ป่วยโควิดเสียชีวิต 14 ราย เป็นเด็ก 2 ราย

 

  • ไทย ฉีด "วัคซีนโควิด-19" แล้ว 88 ล้านโดส 

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 19 พ.ย. 2564) รวม 88,330,952 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 46,473,004 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 38,836,504 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,021,444 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 676,048 โดส

เข็มที่ 1 : 224,587 ราย

เข็มที่ 2 : 414,568 ราย

เข็มที่ 3 : 36,893 ราย

 

ศบค. เผย "ภาคใต้" ป่วยโควิดเสียชีวิต 14 ราย เป็นเด็ก 2 ราย

 

  • จำนวนการฉีดกลุ่ม 608 

 

สำหรับ จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมเข็มที่ 1 มีสัดส่วน ดังนี้ 

 

  • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 68.2%
  • ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 72.7%
  • หญิงตั้งครรภ์ 18%

ศบค. เผย "ภาคใต้" ป่วยโควิดเสียชีวิต 14 ราย เป็นเด็ก 2 ราย

  • ผล "เปิดประเทศ" ติดเชื้อ 0.13%

 

ผลการดำเนินงานการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หัวหิน ภูเก็ต และสมุย ตั้งแต่ 1 - 19 พ.ย. 64 สะสม 74,401 ราย พบผู้ติดเชื้อ 98 ราย คิดเป็นสัดส่วน 0.13%

 

ศบค. เผย "ภาคใต้" ป่วยโควิดเสียชีวิต 14 ราย เป็นเด็ก 2 ราย

 

  • 10 ประเทศ เดินทางเข้าไทยมากสุด 

 

รายงานผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ จำแนกตามประเทศต้นทาง 10 ประเทศแรก ตั้งแต่ 1 -19 พ.ย. 64 ได้แก่  

 

1. สหรัฐอเมริกา 9,894 ราย 

2. เยอรมนี  7,724 ราย 

3. สหราชอาณาจักร 3,772 ราย 

4. ญี่ปุ่น 3,343 ราย 

5. เกาหลีใต้ 2,814 ราย 

6. ฝรั่งเศส 2,768 ราย 

7. รัสเซีย 2,631 ราย 

8. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2,044 ราย 

9. อิสราเอล 1,953 ราย 

10. สวิสเซอร์แลนด์ 1,806 ราย 

 

ศบค. เผย "ภาคใต้" ป่วยโควิดเสียชีวิต 14 ราย เป็นเด็ก 2 ราย