"หมอพร้อม" ตอบ ทำไมฉีดวัคซีนแล้วข้อมูลไม่ขึ้น แนวทางแก้ไข รวมช่องทางติดต่อ

"หมอพร้อม" ตอบ ทำไมฉีดวัคซีนแล้วข้อมูลไม่ขึ้น แนวทางแก้ไข รวมช่องทางติดต่อ

หมอพร้อม ตอบข้อสงสัย "ฉีดวัคซีน" แล้วแต่ข้อมูลยังไม่ขึ้นในระบบต้องทำอย่างไร พร้อมแนวทางแก้ไข รวมช่องทางติดต่อ

(20 พ.ย.2564) หมอพร้อม ตอบข้อสงสัย "ฉีดวัคซีน" แล้วแต่ข้อมูลยังไม่ขึ้นในระบบต้องทำอย่างไร พร้อมระบุสาเหตุที่ข้อมูลยังไม่ปรากฏ แนวทางแก้ไข และช่องทางติดต่อในการตรวจสอบใบรับรองการฉีดวัคซีน 

 

 

ทำไม "ฉีดวัคซีน" แล้วแต่ข้อมูลยังไม่ขึ้นบน "หมอพร้อม" และหากข้อมูลบนใบรับรองไม่ถูกต้อง แก้ไขได้อย่างไร?

 

สาเหตุที่ข้อมูลไม่ขึ้นบน "หมอพร้อม" 

 

1.โรงพยาบาลยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลกลาง (บางแห่งบันทึกย้อนหลัง)

 

2.โรงพยาบาลส่งข้อมูลเข้ามาผิด เช่น เลขประจำตัวผู้ป่วยสลับกับเลขบัตรประชาชน ไม่ใส่หมายเลขล็อตของวัคซีนหรือใส่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ

 

แนวทางแก้ไข คือ ติดต่อโรงพยาบาล หรือ จุดฉีดวัคซีน เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 

ช่องทางการติดต่อเพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูลฯ หรือขอแก้ไขข้อมูลบนใบรับรองการฉีดวัคซีน

 

  • ไทยร่วมใจ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร 02-203-2883
  • ประกันสังคม โทร 1506 กด 1 หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม ในเขต/จังหวัด ที่เข้ารับวัคซีน
  • สถานีกลางบางซื่อ @skinthailand (LINE ID)
  • วัคซีนซิโนฟาร์ม 064-217-5520 , 02-078-9350 หรือ [email protected]
  • ลงทะเบียนตามระบบจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
  • ลงทะเบียนกับระบบของโรงพยาบาลโดยตรง ติดต่อโรงพยาบาลนั้นๆ

 

 

"หมอพร้อม" ตอบ ทำไมฉีดวัคซีนแล้วข้อมูลไม่ขึ้น แนวทางแก้ไข รวมช่องทางติดต่อ

 

ข้อมูลจาก : หมอพร้อม