เช็คด่วน! ลงทะเบียน "ส่งเสริมการจ้างงาน SME" ช่วยลูกจ้าง หมดเขต 20 พ.ย. นี้

เช็คด่วน! ลงทะเบียน "ส่งเสริมการจ้างงาน SME" ช่วยลูกจ้าง หมดเขต 20 พ.ย. นี้

นายจ้างรีบทำ! ลงทะเบียน "ส่งเสริมการจ้างงาน SME" ใกล้หมดเขตในวันที่ 20 พ.ย. นี้แล้ว โดยโครงการนี้รัฐจะช่วยผ่อนภาระค่าจ้างให้ผู้ประกอบการ นายจ้างคนไหนยังไม่ได้ลงทะเบียน รีบเช็ครายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่นี่!

ใกล้หมดเขตแล้ว สำหรับการยื่น "ลงทะเบียนส่งเสริมการจ้างงาน SME" เพื่อรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะหมดเขตวันสุดท้ายที่ 20 พ.ย. 64 นี้ ล่าสุดกรมจัดหางานเผยว่า ยังมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 2 แสนราย

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนดูรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงาน SME ให้ชัดเจนอีกครั้ง นายจ้างที่สนใจต้องลงทะเบียนช่องทางไหน? มีเงื่อนไขอะไรต้องรู้เพิ่มเติมบ้าง?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

1. โครงการส่งเสริมการจ้างงาน SME คืออะไร?

โครงการส่งเสริมการจ้างงาน SME เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ นายจ้าง สถานประกอบการ SME ที่มีลูกจ้างจำนวนไม่เกิน 200 คน โดยจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ที่จำนวน 3,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ต่อลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย 1 คน 

โดยเงินอุดหนุนที่นายจ้างจะได้รับในครั้งนี้ จะส่งผลให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ไม่ต้องนำไปคิดเป็นรายได้หรือคำนวณเป็นรายจ่ายในการหักภาษี โดยการอุดหนุนเงินช่วยนายจ้างในโครงการนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง

2. เริ่มโอนเงินช่วยเหลือ ส่งเสริมการจ้างงาน SME เมื่อไร?

โครงการส่งเสริมการจ้างงาน SME จะมีการให้เงินช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงเดือนมกราคม 2565

 

3. ลงทะเบียนส่งเสริมการจ้างงาน SME ได้ที่ไหน?

การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนลูกจ้างจำนวน 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน 

โดยข้อมูลล่าสุดจากกรมการจัดหางาน ณ วันที่ 17 พ.ย. 64 พบว่ามีผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้ว 178,993 คน และมีลูกจ้างสัญชาติไทยที่ 2,642,015 คน

เช็คด่วน! ลงทะเบียน "ส่งเสริมการจ้างงาน SME" ช่วยลูกจ้าง หมดเขต 20 พ.ย. นี้

4. เช็ค "คุณสมบัติ" ใครเข้าโครงการนี้ได้บ้าง?

โครงการฯ ได้กำหนดคุณสมบัติสำคัญสำหรับผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน คือ ต้องเป็นนายจ้างของสถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยต้องมีลูกจ้างทั้งหมดจำนวน 200 คน โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. -  20 พ.ย. 2564

5. เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนจ้างงานฯ เป็นอย่างไร?

  • รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างที่กำหนดไว้ว่าไม่เกิน 200 คน ซึ่งต้องมีสัญชาติไทย และอยู่ในฐานข้อมูลระบบประกันสังคม ม.33
  • จะได้รับเงินอุดหนุน 3,000 บาท ต่อคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ย. 64 - ม.ค. 65
  • นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน ให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในช่วงเข้าร่วมโครงการ ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับเงินอุดหนุน
  • นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด (ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ)

6. นายจ้างต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
  • หากมีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วย พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ โดยจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งผลอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

หากไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเอง ให้ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่ 1-10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

กรณีมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามไปยังสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือกรมจัดหางาน 1694