เช็ควิธีลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" ผ่านแอพฯ "QueQ" เริ่มฉีดวันแรก 20 พ.ย.นี้

เช็ควิธีลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" ผ่านแอพฯ "QueQ" เริ่มฉีดวันแรก 20 พ.ย.นี้

เปิดรายละเอียด "วิธีลงทะเบียน" นัดฉีดวัคซีน "โควิด" สำนักอนามัย กทม.ผ่านแอพฯ "QueQ" เริ่มฉีดวันแรก 20 พ.ย.เป็นต้นไป

วันที่ 17 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่า ขณะนี้สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดใน เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ ให้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.64 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 

1.สแกน QR Code หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 

App Store : https://apps.apple.com/th/app/queq-no-more-queue-line/id876343584?l=th

Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jorlek.queqcustomer&hl=th&gl=US

2.เลือก "บริการสาธารณะ"

3.เลือกสถานที่เข้ารับบริการ "กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19"

4.กรอกข้อมูล เลือกวันที่ และเวลา กดยืนยัน 

5.วันนัดฉีดให้แสดงข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

• สูตรฉีดวัคซีนแต่ละเข็มเป็นอย่างไร

สำหรับวันเวลาการฉีดจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.64 เป็นต้นไป โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ใช้สูตรการฉีดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

เข็มที่ 1 : สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 

เข็มที่ 2 : สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็มจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก

เข็มที่ 3 : สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 2 เข็ม ตามแนวทาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร

เข็มกระตุ้น : หลังติดเชื้อสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

• สิ่งที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น พาสปอร์ต

2.หลักฐานการจองคิวผ่านแอป QUEQ บนมือถือ

3.หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กทม. โทร 0 2203 2883

เช็ควิธีลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" ผ่านแอพฯ "QueQ" เริ่มฉีดวันแรก 20 พ.ย.นี้