ศบค. เผย สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์

ศบค. เผย สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์

ศบค. เผยสูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" เข็ม 3 ล่าสุด กลุ่มฉีด ซิโนแวค 2 เข็ม ไฟเซอร์ 2 เข็ม และ แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ย้ำเร่งฉีดวัคซีนตามเป้า 80% ภายในสิ้นปี หลังพบอัตราการฉีดช้าลง

วันนี้ (12 พ.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ถึงประเด็นการฉีด "วัคซีนโควิด-19" ในประเทศไทย โดยระบุว่า การต่อสู้กับ โควิด-19 เป็นเรื่องสำคัญ นอกเหนือจากสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ต้องดูแลแล้ว เรื่องสำคัญ คือ การได้รับ "วัคซีนโควิด-19" ที่ครอคลุม 70% เป็นอย่างน้อย โดย กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอผลการฉีดวัคซีน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 64) มีผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสม 83.3 ล้านราย เป็นเข็ม 1 ราย 44.8 ล้านราย (62.2%) เข็ม 2 สะสม 35.8 ล้านราย (49.7%) และ เข็ม 3 สะสม 2.7 ล้านราย (3.8%)

 

โดยชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ได้รับวัคซีนไป 2,196,774 โดส คิดเป็นร้อยละ 24.5 ของชาวต่างชาติทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทย โดยได้รับเข็ม 1 จำนวน 1,294,666 ราย (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. – 2 พ.ย. 64)

 

ผลการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 12-17 ปี (4 ต.ค. – 11 พ.ย. 64) ฉีดแล้ว 4.3 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 2.8 ล้านโดส (62%) เข็ม 2 สะสม 1.4 ล้านโดส

 

ศบค. เผย สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์

  • 9 จังหวัด ฉีดวัคซีนเกิน 70%

 

จังหวัดที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่ำกว่าร้อย 40 ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ และหนองบัวลำภู ขณะที่ จังหวัดอัตราฉีดร้อยละ 40-49 ทั้งสิ้น 35 จังหวัดทั่วประเทศ ฉีดได้ร้อยละ 50-69 ทั้งสิ้น 30 จังหวัด และ ฉีดตั้งแต่ร้อยละ 70 จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา เชียงใหม่ กรุงเทพ สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา

 

ศบค. เผย สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์

 

ประเด็นที่จังหวัดฉีดได้น้อย ยังไม่ถึงร้อยละ 70 ซึ่งความจริงแล้ว ไม่เพียงแค่ฉีดเข็ม 1 แต่ยังต้องฉีดเข็ม 2 ด้วยเพื่อให้การติดเชื้อลดน้อยลงอย่างชัดเจน ตรงนี้ นายกรัฐมนตรี ในฐานผอ.ศบค. เน้นย้ำ ว่า การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ต้องฝาก ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ องค์กรที่ทำงานทางด้านการสื่อสาร ทำสื่อที่ตรงประเด็นการสื่อสารเรื่องวัคซีน และสร้างความเชื่อมั่น เป็นเรื่องสำคัญ ในการทำกิจการกิจกรรมต่างๆ

 

"ดังนั้น นโยบาย ศบค. อยากให้ทุกคนได้รับวัคซีน ในฐานะภาคประชาชน ภาคผู้ประกอบการ และภาครัฐ หากเราช่วยกัน เราจะไปข้างหน้าได้เหมือนกับสิงคโปร์ที่นำหน้าด้านการฉีดวัคซีนค่อนข้างมาก ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนให้มาก"

 

  • สูตรวัคซีนเข็มกระตุ้น

 

แนวทางการให้ "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ของไทย โดยอ้างอิงตามแนวทางของคณะอนุกรรมการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มติการประชุม โรคติดต่อแห่งชาติ และมติที่ประชุม ศบค. โดยสูตรเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ที่มีการรับรองและเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ ดังนี้

 

ซิโนแวค – ซิโนแวค ระยะห่าง 4 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น “แอสตร้าเซนเนก้า”

ซิโนฟาร์ม – ซิโนฟาร์ม ระยะห่าง 4 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น “แอสตร้าเซนเนก้า”

แอสตร้าเซนเนก้า – แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่าง 6 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น “ไฟเซอร์”

 

ทั้งนี้ ในส่วนของวัคซีน "โมเดอร์นา" สามารถฉีดเป็น "เข็มกระตุ้น" ได้ ในทุกสูตรข้างต้น ขณะที่ การฉีดเข็มกระตุ้นหลังจากฉีดสูตรอื่นๆ ครบตามเกณฑ์อยู่ในการศึกษาวิจัย ให้รอประกาศฉีดในระยะต่อไป

ศบค. เผย สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์

  • แนวทางการฉีด “โมเดอร์นา” ในประเทศไทย

 

1. ให้ฉีดตามเอกสารกำกับยาจากบริษัท Moderna 2 เข็ม ห่าง 4 สัปดาห์

2. ให้สามารถฉีดเป็นเข็มที่ 2 ของสูตรไขว้ต่างๆ ระยะห่างระหว่างเข็มเป็น 4 สัปดาห์

3. ให้สามารถฉีดเป็นเข็มกระตุ้นได้

 

ศบค. เผย สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์

 

  • ธ.ค. วัคซีนเข้ามาอีก 24 ล้านโดส 

 

ทั้งนี้ วัคซีนที่จะได้รับในเดือนธันวาคมนี้ จำนวน 24 ล้านโดส ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า 14 ล้านโดส และ ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส รวมถึงจะมี ซิโนฟาร์ม อีก 4 ล้านโดส และ โมเดอร์นา ที่จะมาในเดือน พ.ย. - ธ.ค. รวม 2 ล้านโดส วัคซีนเพียงพอแน่นอน แต่คนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ขอให้ทุกคนพยายาม ตอนนี้รับทราบว่าทั่วประเทศการเข้าฉีดวัคซีนเฉื่อยลง ตอนนี้วัคซีนมีมาก แต่คนเข้ามาน้อย คำถาม คือ เกิดขึ้นจากอะไร ขอให้ทุกส่วนช่วยกัน

 

ศบค. เผย สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์

 

  • เป้าฉีดวัคซีน 80% ในสิ้นปี 

 

โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า เป้าหมาย ภายใน พ.ย .ต้องฉีดได้ 70% และ สิ้นปีนี้ 80% ของประชากร ทุกท่านอยากเปิดกิจการกิจกรรม ทุกแห่ง หากอยากจะทำให้ได้อย่างนั้น ตัวเลขการเจ็บป่วยลดลง การนอน รพ.ลดลง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนครบ เพราะฉะนั้น ไม่มีทางอื่นใด การฉีดวัคซีนจะประกอบกับการใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ จะทำให้เรามีชุดกิจการกิจกรรม แบบเดิมๆ ได้ ส่วนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตอนนี้มีเป้าหมาย ให้คนต่างชาติได้มาฉีด และกลุ่ม 608 ก็ยังเป็นเป้าหมายที่ต้องทำ

 

ศบค. เผย สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์

 

  • แผนจัดสรรวัคซีน 24 ล้านโดส ธ.ค. 

 

สำหรับแผนการจัดสรรวัคซีนเดือน ธ.ค. 64 (ร่าง) เป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด 24 ล้านโดส  ได้แก่ 

 

1. ประชาชนทั่วไป 18 ปีขึ้นไปทุกจังหวัด 

แอสตร้าเซนเนก้า - ไฟเซอร์ 

แอสตร้าเซนเนก้า - แอสตร้าเซนเนก้า

จำนวน 18 ล้านโดส 

 

2. ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ระบาด 

ไฟเซอร์ - ไฟเซอร์ 

จำนวน 3 ล้านโดส 

 

3. กลุ่มเด็กและวัยรุ่น 12-17 ปี  

ไฟเซอร์ - ไฟเซอร์ 

จำนวน 0.6 ล้านโดส 

 

4. หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรภาครัฐ ราชทัณฑ์ 

แอสตร้าเซนเนก้า - ไฟเซอร์ 

จำนวน 0.4 ล้านโดส 

 

5. กลุ่มประชากรอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 

ซิโนแวค - แอสตร้าเซนเนก้า 

จำนวน 2 ล้านโดส 

 

ศบค. เผย สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์