อ่านฉลากอาหารก่อนซื้อ ลดเสี่ยงเบาหวาน

อ่านฉลากอาหารก่อนซื้อ ลดเสี่ยงเบาหวาน

วันเบาหวานโลก อย. แนะผู้บริโภคใช้ประโยชน์จากฉลาก หวาน มัน เค็ม เพื่อช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลที่ได้รับในแต่ละวัน เช็คข้อมูลโภชนาการบนฉลาก GDA ก่อนซื้อ ลดเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

    นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ซึ่งโรคเบาหวานถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่คุกคามประชากรทั่วโลก อาการเบื้องต้นของโรคเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำบ่อย กินจุแต่น้ำหนักลด เป็นแผลหายยาก ชาปลายมือ ปลายเท้า ตาพร่ามัว ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่มักพบในผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ คือ การมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงเป็นประจำ โดยเฉพาะเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว บริโภคผัก ผลไม้ น้อย รวมไปถึงขาด     การออกกำลังกาย

   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคเบาหวาน จึงได้รณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคอาหารหวาน ส่งเสริมให้อ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก หวาน มัน เค็ม (GDA) เพื่อช่วยควบคุมพลังงาน ปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม ที่จะได้รับจากการบริโภค นอกจากนี้ ยังช่วยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับตนเอง เช่น ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลหรือต้องการลดปริมาณน้ำตาล เพื่อลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน ควรเลือกบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย

     ทั้งนี้ บนฉลาก GDA ให้ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ (1) จำนวนครั้งที่แนะนำให้บริโภค (ควรแบ่งรับประทาน) (2) ปริมาณของพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่จะได้รับเมื่อบริโภคอาหาร ทั้งบรรจุภัณฑ์ (3) ปริมาณของพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคได้ต่อวัน การอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม ช่วยให้เราสามารถควบคุมการบริโภค หรือ เลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม ได้

       ขอแนะผู้บริโภคอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม โดยพิจารณาปริมาณน้ำตาลที่จะได้รับจากการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหาร และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค หันมารับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มการรับประทาน ผัก ผลไม้ที่หวานน้อย เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการ รวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อห่างไกลจากโรคเบาหวาน ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้จากสื่อออนไลน์ของ อย. หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย แจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือร้องเรียน ผ่าน Facebook หรือ Line @FDAThai