"คลัสเตอร์ตลาด" ระบาดต่อเนื่อง กทม. ติดเชื้อ 310 ราย

"คลัสเตอร์ตลาด" ระบาดต่อเนื่อง กทม. ติดเชื้อ 310 ราย

ศบค. เผย "คลัสเตอร์ตลาด" ระบาดต่อเนื่อง มากกว่า 10 จังหวัด กทม.พบติดเชื้อ 310 ขณะเดียวกัน ยังพบการระบาดคลัสเตอร์โรงงาน สถานประกอบการ งานประเพณี งานศพ แคมป์คนงาน และเรือนจำ อีกด้วย

วันนี้ (10 พ.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล “พญ.สุมนี วัชรสินธุ์” ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค รายงาน “สถานการณ์โควิด-19” พบผู้ป่วยรายใหม่ 6,978 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศและต่างประเทศ 6,632 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 346 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จำนวน 1,960,610 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,697 ราย กำลังรักษา 96,463 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 62 ศพ เสียชีวิตสะสม 19,826 ราย

 

"คลัสเตอร์ตลาด" ระบาดต่อเนื่อง กทม. ติดเชื้อ 310 ราย

 

  • เด็กเสียชีวิต 2 ราย

 

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต 62 ราย พบว่า เป็นชาย 29 ราย หญิง 33 ราย โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 45 ราย 73% และกลุ่มโรคเรื้อรัง 11 ราย 18% รวมทั้งสองกลุ่มเป็นสัดส่วนกว่า 91% ขณะเดียวกัน มีเด็กเสียชีวิต 2 ราย ทั้งสองไม่มีโรคประจำตัว อายุ 9 ปี จ.สงขลา และ อายุ 13 ปี จ.ตาก ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยใน “ภาคใต้” มีรายงานเสียชีวิตมากที่สุด 23 ราย

 

"คลัสเตอร์ตลาด" ระบาดต่อเนื่อง กทม. ติดเชื้อ 310 ราย

  • คลัสเตอร์ตลาด กทม. ติดเชื้อ 310 ราย

 

การติดเชื้อรายวัน อันดับหนึ่งยังเป็น กทม. รายงาน 864 ราย ขณะที่ภาคใต้ยังติดอันดับ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี หากดูคลัสเตอร์ต่างๆ ที่มีรายงานเข้ามา

 

คลัสเตรอ์สถานประกอบการ โรงงาน เจอหลายจังหวัด ได้แก่ กทม. 78 ราย เพชรบุรี 42 ราย ปราจีนบุรี 21 ราย ราชบุรี 18 ราย เชียงใหม่ 8 ราย สระแก้ว 3 ราย สุราษฎร์ธานี 3 ราย

 

คลัสเตอร์ตลาด พบต่อเนื่อง กทม. 310 ราย เชียงใหม่ 53 ราย ชลบุรี 29 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 13 ราย สระแก้ว 11 ราย กาญจนบุรี 5 ราย และในจังหวัดอื่นๆ อีก เช่น สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ นครสวรรค์ ขอนแก่น

 

คลัสเตอร์พิธีกรรมทางศาสนางานบวช งานทอดกฐิน ได้แก่ ยโสธร 4 ราย และ ร้อยเอ็ด 2 ราย

 

คลัสเตอร์งานศพ ได้แก่ พะเยา 35 ราย สระแก้ว 6 ราย เชียงใหม่ 5 ราย ขอนแก่น 3 และสุราษฎร์ธานี 2 ราย

 

คลัสเตอร์แคมป์คนงาน ได้แก่ เชียงใหม่ 12 ราย สุราษฎร์ธานี 8 ราย ลำพูน 6 ราย อุทัยธานี 5 ราย รวมถึงประจวบคีรีขันธ์ และ กาญจนบุรี

 

คลังเตอร์ในเรือนจำ นครราชศรีมา 161 ราย กทม. 92 ราย และ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ สุพรรณบุรี

  • ฉีดวัคซีนแล้ว 81.7 ล้านโดส 

 

สำหรับ รายงานจำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" สะสม (28 ก.พ. - 9 พ.ย. 2564) รวม 81,761,062 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 44,355,673 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 34,760,830 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,644,559 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 792,255 โดส

เข็มที่ 1 : 239,164 ราย

เข็มที่ 2 : 520,475 ราย

เข็มที่ 3 : 32,616 ราย

 

"คลัสเตอร์ตลาด" ระบาดต่อเนื่อง กทม. ติดเชื้อ 310 ราย

 

  • จ.หนองคาย ใกล้ถึงเป้า

 

สำหรับรายงานการฉีดวัคซีนใน 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า ค่าเฉลี่ย 82.2% เหลือเพียง จ.หนองคาย ที่ผลดำเนินการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น 1% ตอนนี้อยู่ที่ 49.2% สำหรับความครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เข็มที่ 1 อยู่ที่ 78% และครบสองเข็ม 66%

 

"ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการฉีดวัคซีนทุกพื้นที่ ส่วนใหญ่เราจะพบว่าผู้ที่มาฉีดจะเป็นผู้ที่อยู่ในอำเภอเมือง ขอให้ในระดับตำบล หมู่บ้าน ชุมชน มาฉีดกันให้เยอะขึ้น เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตวิถีใหม่ไวๆ" พญ.สุมนี กล่าว 

 

"คลัสเตอร์ตลาด" ระบาดต่อเนื่อง กทม. ติดเชื้อ 310 ราย