อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 864 ราย จับตาสงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช ชลบุรี ยะลา นราธิวาส สุราษฎร์ธานี

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 10 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 864 ราย
2 สงขลา 479 ราย
3 เชียงใหม่ 380 ราย
4 ปัตตานี 356 ราย
5 สมุทรปราการ 233 ราย
6 นครศรีธรรมราช 224 ราย
7 ชลบุรี 203 ราย
8 ยะลา 202 ราย
9 นราธิวาส 192 ราย
10 สุราษฎร์ธานี 183 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

10/11/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช ชลบุรี ยะลา นราธิวาส และ สุราษฎร์ธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ


วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,978 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,845,758 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,960,610 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,732 ราย
-------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,873,184 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,989,473 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,826 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 9 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 81,761,062 โดส
----------------
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 239,164 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 520,475 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 32,616 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 251,556,304 ราย 
อาการรุนแรง 76,520 ราย 
รักษาหายแล้ว 227,755,227 ราย 
เสียชีวิต 5,079,766 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 47,536,536 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,386,786 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,897,025 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,366,676 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 8,873,655 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,989,473 ราย


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ
 

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมจัด Countdown ปีใหม่ 5 ภาค

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ

โดยจะจัดกิจกรรมใน 5 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด

ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่จัดงาน ในโอกาสต่อไป

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 864 จับตาสงขลา เชียงใหม่ สมุทรปราการ