ตรวจสอบสิทธิรับ "เงินอุดหนุนบุตร" ความหมายตัว E แสดงถึงสถานะอะไรบ้าง

ตรวจสอบสิทธิรับ "เงินอุดหนุนบุตร" ความหมายตัว E แสดงถึงสถานะอะไรบ้าง

แนะนำการตรวจสอบสิทธิ วิธีดูสถานะ "เงินอุดหนุนบุตร" เจอสัญลักษณ์เหล่านี้ แปลว่าอะไร และเราต้องทำอย่างไร เช็คสิทธิของเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

แนะนำการตรวจสอบสิทธิ วิธีดูสถานะ "เงินอุดหนุนบุตร" เจอสัญลักษณ์เหล่านี้ แปลว่าอะไร และเราต้องทำอย่างไร เช็คสิทธิของเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลืออุดหนุน 600 บาทต่อเดือน กรมบัญชีกลางได้กำหนดการโอนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 

ตรวจสอบสถานะสิทธิ (คลิกที่นี่)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนพ.ย.64 ใครยังไม่ได้สิทธิยังลงทะเบียนได้

- เช็คสิทธิ์ พร้อมวันโอนเงิน “เงินอุดหนุนบุตร” งวดพฤศจิกายน 2564

- ตรวจสอบสิทธิ ‘เงินอุดหนุนบุตร’ เช็คเจอสถานะไหน คืออะไร จะได้เงินหรือไม่? อัพเดทที่นี่

 

วิธีดูสถานะหลังเข้าไปตรวจสอบในระบบตรวจสอบสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) ปัญหาที่พบจะปรากฏเป็นตัว E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ดังต่อไปนี้

 

- E01 หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาและบันทึกข้อมูล สามารถติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน สอบถามความคืบหน้าของการลงทะเบียน หรือ ติดต่อ พมจ.

 

- E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

- E04 มีการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง 

- E05 ลงทะเบียนเด็กซ้ำ 

- E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องจากเกิดก่อน 1 ต.ค.2558

- E07 วันที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง 

- E08 โดนระงับสิทธิ 

- E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง 

- E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน 

- E11 อยู่ระหว่างตรวจสอบผลการเบิกจ่าย 

- E16 ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม

- E19 ท่านมีรายได้เกินเกณฑ์

- E20 รายการของท่านถูกปฏิเสธผลการจ่ายเงิน

- E22 ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน

- E25 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 

- EX1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีธนาคาร 

- EXX รอการเบิกจ่าย

 

โดยสัญลักษณ์ E ที่เหลือติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

ตรวจสอบสถานะสิทธิ (คลิกที่นี่)

 

ตรวจสอบสิทธิรับ "เงินอุดหนุนบุตร" ความหมายตัว E แสดงถึงสถานะอะไรบ้าง

 

 

 

ด้าน เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศเปิดรับลงทะเบียนโครงการ "เงินอุดหนุนบุตร" เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ 

 

  • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
  • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 

ข้อแนะนำ

 

  • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
  • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245 , 08-2037-9767, 08-3431-3533, 06-5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)

 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

 

ดาวน์โหลดแอพฯ "ทางรัฐ" (ช่องทางนี้ตรวจสอบได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น)

 

- Android (คลิก)

- IOS (คลิก)

 

ตรวจสอบสิทธิรับ "เงินอุดหนุนบุตร" ความหมายตัว E แสดงถึงสถานะอะไรบ้าง

 

ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

ตรวจสอบสิทธิรับ "เงินอุดหนุนบุตร" ความหมายตัว E แสดงถึงสถานะอะไรบ้าง