กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกสะสม 70.1%

กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกสะสม 70.1%

ศบค. รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" ไทยฉีดสะสม 80,221,553 โดส โดยกลุ่ม 608 พบว่า กลุ่มโรคเรื้อรัง ฉีดอย่างน้อยเข็ม 1 สะสมกว่า 70.1% ขณะที่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 65.6% และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ฉีดแล้ว 16.9%

วันนี้ (7 พ.ย. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 6 พ.ย. 2564) รวม 80,221,553 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 43,914,118 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 33,719,280 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,588,155 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 693,581 โดส

เข็มที่ 1 : 219,782 ราย

เข็มที่ 2 : 455,543 ราย

เข็มที่ 3 : 28,256 ราย

 

กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกสะสม 70.1%

  • 7 กลุ่ม โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 70.1%

 

สำหรับรายงาน จำนวนการได้รับ วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 6 พ.ย. 64 จำนวนผู้ได้รับเข็มที่ 1 ในกลุ่มเป้าหมาย 608 พบว่า

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สะสม 7,152,919 คน คิดเป็น 65.6%

กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง สะสม 4,450,371 คน คิดเป็น 70.1%

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 84,504 คน คิดเป็น 16.9%

นอกจากนี้ ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุ 12-17 ปี ซึ่งมีเป้าหมาย 4.5 ล้านคน ขณะนี้ ฉีดไปแล้ว 2,668,261 คน คิดเป็น 59.3%

 

กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกสะสม 70.1%

 

  • ออสเตรเลีย บรรลุเป้า ฉีดครบ 80%

 

สำหรับ ออสเตรเลีย บรรลุเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสให้กับ 80% ของประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยนายสก็อต มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีระบุว่า เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของออสเตรเลียในการเป็นหนึ่งใน ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากที่สุดในโลก โดยออสเตรเลียมีประชากรราว 25 ล้านคน ออสเตรเลียซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแชมป์ของการดำเนินกลยุทธิ์ โควิดเป็นศูนย์ (COVID-zero) ในการจัดการกับโรคระบาดใหญ่นั้น ได้เปลี่ยนมา ใช้ชีวิตร่วมกับไวรัสโควิด-19 ผ่านทางการระดมฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวาง ขณะที่ไวรัสสายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดมากเกินกว่าจะยับยั้ง

 

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในระดับรัฐบาลกลางนั้นยังคงเป็นไปตามความสมัครใจ แต่ในระดับรัฐและดินแดนของออสเตรเลียนั้นใช้มาตรการ บังคับฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนอาชีพต่าง ๆ จำนวนมาก และผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็จะถูกห้ามจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรับประทานอาหารในร้าน และการร่วมงานคอนเสิร์ต

  • ไทยติดเชื้อใหม่ 7,960 ราย

 

สำหรับ “สถานการณ์โควิด-19” ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,960 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 1,967,999 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย.2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 19,570 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 19,664 ราย

 

กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกสะสม 70.1%

 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 98,367 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนัก 2,048 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 449 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 6,950 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 1,822,542 ราย

 

  • ภาคใต้ เสียชีวิต 18 ราย

 

สำหรับรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิต 53 ราย พบว่า เป็นชาย 26 ราย หญิง 27 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 44 ราย 83% และ กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 ราย 13% รวมทั้งสองกลุ่มคิดเป็น 96% สำหรับใน “ภาคใต้” พบติดเชื้อรวมกว่า 18 ราย ได้แก่ นครศรีธรรมราช 5 ราย ยะลา 3 ราย ปัตตานี 2 ราย สตูล 2 ราย สุราษฎร์ธานี 2 ราย ภูเก็ต 1 ราย ชุมพร 1 ราย กระบี่ 1 ราย นราธิวาส 1 ราย

 

กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกสะสม 70.1%

 

  • 5 จังหวัดภาคใต้ ติดเชื้อรายวันสูงสุด

 

จำนวนผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อในชุมชนรายวัน กทม. ปริมณฑล ชายแดนใต้ และต่างจังหวัด ระลอก เมษายน 64 ในวันนี้ กทม.ปริมณฑล ติดเชื้อเฉลี่ย 16% ขณะที่ ชายแดนใต้ ติดเชื้อเฉลี่ย 20% และ ต่างจังหวัด 67 จังหวัดติดเชื้อเฉลี่ย 64% เมื่อดูรายงาน ติดเชื้อรายวันสูงสุด 10 อันดับ พบว่า กทม. ยังคงเป็นอันดับ 1 ติดเชื้อ 736 ราย ขณะที่ 5 จังหวัด ภาคใต้ ยังคงคิด Top10 ได้แก่ สงขลา 417 ราย ปัตตานี 408 ราย นครศรีธรรมราช 392 ราย และ นราธิวาส 348 ราย

 

กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกสะสม 70.1%