ส่อง 31 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุมประชากร 50%

ส่อง 31 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุมประชากร 50%

ศบค. รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" วันที่ 2 พ.ย. 64 ฉีดสะสม 76,226,116 โดส โดยในกลุ่ม นักเรียนนักศึกษา ฉีดไปแล้วเข็มแรกครอบคลุม 59.1% ขณะที่ภาพรวมประเทศมีจังหวัดที่ฉีดครอบคลุมมากกว่า 50% แล้วจำนวน 31 จังหวัด

วันนี้ (2 พ.ย. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงาน สถานการณ์การฉีด "วัคซีนโควิด-19" จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 1 พ.ย. 2564) รวม 76,226,116 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 42,548,483 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 31,244,587 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,433,046 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 515,839 โดส

เข็มที่ 1 : 160,018 ราย

เข็มที่ 2 : 333,368 ราย

เข็มที่ 3 : 22,453 ราย

 

ส่อง 31 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุมประชากร 50%

 

  • นักเรียน ฉีดไปแล้ว 59.1%

 

จำนวนการได้รับวัคซีน โควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย สะสม 28 ก.พ. - 1 พ.ย. 64 พบว่า กลุ่มนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-17 ปี เป้าหมาย 4.5 ล้านคน ขณะนี้ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 2,453,065 คน คิดเป็น 59.1%

 

ส่อง 31 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุมประชากร 50%

  • 31 จังหวัด ฉีดครอบคลุม 50% 

 

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน จำแนกตามจังหวัด และการได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย พบว่า จังหวัดที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมประชากรมากกว่า 50% ขณะนี้ มีทั้งหมด 31 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ยะลา สงขลา สิงห์บุรี พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ตราด นครราชสีมา บุรีรัมย์ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง อยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครสวรรค์ กาญจนบุรี 

 

ส่อง 31 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุมประชากร 50%

 

  • ติดเชื้อรายใหม่ 7,574 ราย

 

สำหรับ "สถานการณ์โควิด-19"  พบผู้ป่วยรายใหม่ 7,574 ราย  แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 7,049 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 10 ราย จากเรือนจำ 515 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,927,763 ราย หายป่วยเพิ่ม 8,279 ราย หายป่วยสะสม 1,809,981 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 78 ราย เสียชีวิตสะสม 19,338 ราย รักษาตัวอยู่ 98,444 ราย อาการหนัก 2,219 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 473 ราย 

 

ส่อง 31 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุมประชากร 50%

  • "ภาคใต้" เสียชีวิต 21 ราย  

 

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิตของประเทศไทย 78 ราย เป็นชาย 47 ราย หญิง 31 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 56 ราย 72% และโรคเรื้อรัง 13 ราย 17% รวมสองกลุ่มเป็นสัดส่วนกว่า 89% นอกจากนี้ ในส่วนของ "ภาคใต้"  ได้แก่ ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา นครศรีธรรมราช ชุมพร และพังงา มีผู้เสียชีวิตรวม 21 ราย 

ส่อง 31 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุมประชากร 50%

 

  • 6 จังหวัดภาคใต้ ติดเชื้อรายวันสูงสุด

 

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายวัน 10 อันดับ พบว่า กทม. ยังเป็นอันดับ 1 ติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย ขณะที่ 6 จังหวัด ภาคใต้ ติด Top 10 ได้แก่ ปัตตานี 631 ราย นครศรีธรรมราช 407 ราย สงขลา 401 ราย ตรัง 298 ราย นราธิวาส 211 ราย และ พัทลุง 200 ราย

 

ส่อง 31 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุมประชากร 50%

 

  • ภาพรวม ภาคใต้ ติดเชื้อ 20% 

 

จำนวนผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อในชุมชนรายวัน กทม. ปริมณฑล ชายแดนใต้ และต่างจังหวัด พบว่า กทม. ปริมณฑล สัดส่วนการติดเชื้อ 17% ขณะที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ติดเชื้อ 20% ส่วนต่างจังหวัด 67 จังหวัด ติดเชื้อ 63%

 

ส่อง 31 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุมประชากร 50%