"ศบค." เร่งฉีด "วัคซีนโควิด-19" ชายแดนอีสาน หลังพบยังฉีดน้อย

"ศบค." เร่งฉีด "วัคซีนโควิด-19" ชายแดนอีสาน หลังพบยังฉีดน้อย

ศบค. รายงาน ไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" สะสม 75,710,277 โดส เร่งฉีดวัคซีน ภาคเหนือและอีสาน โดยเฉพาะ "ชายแดน" ภาคอีสาน มีการฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อย แนะผู้ประกอบการสำรวจความต้องการ "แรงงานต่างด้าว" ฉีดวัคซีนโควิด

วันนี้ (1 พ.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กล่าวถึง การฉีด “วัคซีนโควิด-19” จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 31 ต.ค. 2564) รวม 75,710,277 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 42,388,465 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 30,911,219 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,410,593 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 31 ตุลาคม 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 320,719 โดส 

เข็มที่ 1 : 141,330 ราย

เข็มที่ 2 : 167,820 ราย

เข็มที่ 3 : 11,569 ราย

 

"ศบค." เร่งฉีด "วัคซีนโควิด-19" ชายแดนอีสาน หลังพบยังฉีดน้อย

  • เร่งฉีดวัคซีน "ชายแดน" อีสาน

 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุว่า สิ่งสำคัญที่หารือใน ศบค. ชุดเล็ก จะจำเป็นต้องเร่งการฉีดวัคซีนในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน โดยเฉพาะติดขอบชายแดน โดยเฉพาะภาคอีสาน ที่เทียบกับในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ มีการฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อย รวมทั้ง พื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัดเป้าหมาย 70% ซึ่งในตลาดเดือน พ.ย. เป้าหมายวัคซีนทั่วประเทศต้องครบคลุม ประชากร 70% ขอให้จังหวัดพื้นที่สีฟ้าเร่งฉีดวัคซีนให้ทัน เพราะช่วงนี้วัคซีนมีปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ที่จะจ้องเปิดรับนักท่องเที่ยวและแรงงาน

 

"ศบค." เร่งฉีด "วัคซีนโควิด-19" ชายแดนอีสาน หลังพบยังฉีดน้อย

 

  • ฉีดวัคซีน "แรงงานต่างด้าว"

 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า วันนี้ที่ประชุม ศบค. ชุดเล็ก มีการหารือแนวทางบริหารจัดการวัคซีนแรงงานต่างด้าว โดยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ลงนาม เมื่อวัคซีนเพียงพอแต่ละจังหวัด ก็จะมีการประกาศให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวในการดูแล รับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในเดือน พ.ย. นี้ หากวัคซีนเป็นไปตามแผนที่ สธ. คาดการณ์ไว้ จะมีวัคซีนทั้งสิ้น 24 ล้านโดส เข้ามาในประเทศ มีการคาดการณ์ว่าเราจะมีวัคซีนเพียงพอ ครอบคลุมประชากรไทย และจะเริ่มฉีดให้กับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในภาคธุรกิจ ขอเน้นย้ำว่า แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้ามาอยู่ในบ้านเรา เราจำเป็นจะต้องดูแลให้เขาปลอดภัย แข็งแรงด้วย หากเขาปลอดภัย ก็เท่ากับสังคมไทยปลอดภัยด้วย

  • สถานประกอบการนำแรงงานฉีดวัคซีน

 

นอกจากนี้ ศูนย์วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขรายงาน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม เป็นการตอบโต้สายพันธุ์เฉพาะ ที่มีการแพร่ระบาดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ขณะเดียวกัน ในส่วนของแรงงาน นอกจากขอความร่วมมือสถานประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมาฉีดวัคซีน ยังรวมถึงแรงงานประมง ขอให้ผู้ประกอบการทุกด้านสำรวจความต้องการ หากมีแรงงานที่ยังตกหล่น ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดสรรวัคซีนให้ครอบคลุมต่อไป