"โควิด-19" แม่ฮ่องสอน ติดโควิดทะลุ 100 กว่าราย

สถานการณ์ COVID-19 แม่ฮ่องสอน ทะลุนิวไฮ 101 ราย ต้อนรับท่องเที่ยว ด้านสนง.ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ระบุ ยอดผู้ป่วยโควิดในห้วงเดือนที่ผ่านมา ยอดติดเชื้อในเดือนเดียวคิดเป็น ร้อยละ 52 ของยอดผู้ป่วยทั้งหมด หวั่นกระทบการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) เปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงถึง 101 ราย ประกอบด้วย อ.แม่สะเรียง 11 ราย , อ.สบเมย 82 ราย , อ.ปาย 2 ราย และ อ.แม่ลาน้อย 6 ราย ซึ่งถือว่าเป็นยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดของจังหวัด ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด เป็นต้นมา ขณะที่ รพ.ปาย เตียงผู้ป่วยใกล้เต็ม ต้องจัด รพ.สนามเพื่อรองรับผู้ป่วยรายใหม่

ด้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเตือนประชาชนว่า เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของ โรคไม่ให้ แพร่ขยายเป็น วงกว้างมาก จนไม่สามารถควบคุมโรคได้ ขอให้ประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการแจ้งอย่างเคร่งครัด หากมีอาการสงสัย โควิด-19 ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและรักษาโดยเร็วและรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันโรคลดความรุนแรงของโรค .และลดการเสียชีวิต หากมีการติดเชื้อโควิด-19

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผอ.ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าร้อยละ 100 เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด โดยไม่มีการติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค ฯ พบว่ายอดติดเชื้อสะสมของเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา สูงถึง 787 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ของยอดผู้ป่วยของจังหวัด ฯ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรค ฯ ซึ่งยอดผู้ป่วยที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการไม่ป้องกันตัวของประชาชนในพื้นที่ ที่การ์ดตก ไม่ระมัดระวังตัวให้ดีพอ โดยสถานการณ์ดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด ไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตาม จุดที่มีการระบาดของโรค ยังดีที่ไม่ได้เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวคลายความกังวลลงบ้าง