ศบค. เผย นักเรียน นักศึกษา ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกแล้ว 45.7%

ศบค. เผย นักเรียน นักศึกษา ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกแล้ว 45.7%

ศบค. รายงานสถานการณ์การฉีด "วัคซีนโควิด-19" วันที่ 28 ต.ค. 64 สะสม 72,812,483 โดส ใน 77 จังหวัด นักเรียนนักศึกษา ฉีดเข็มแรก ครอบคลุม 45.7%

วันนี้ (28 ต.ค. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การฉีด "วัคซีนโควิด-19" จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 27 ต.ค. 2564) รวม 72,812,483 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 41,075,152 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 29,469,487 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,267,844 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 27 ตุลาคม 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 762,954 โดส

เข็มที่ 1 : 357,608 ราย

เข็มที่ 2 : 353,836 ราย

เข็มที่ 3 : 51,510 ราย

 

ศบค. เผย นักเรียน นักศึกษา ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกแล้ว 45.7%

 

  • นักเรียน นักศึกษา ฉีดวัคซีนแล้ว 45.7%

 

สำหรับจำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" ของประเทศไทย ซึ่งฉีดอย่างน้อย 1 เข็ม พบว่า กลุ่มเป้าหมาย 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สะสม 63.1% กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง 67.9% กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 15.3% สำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอายุ 12 - 17 ปี ฉีดอย่างน้อยเข็ม 1 แล้ว 2,057,194 คน หรือ 45.7%  

ศบค. เผย นักเรียน นักศึกษา ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกแล้ว 45.7%

"สถานการณ์โควิด-19" ล่าสุด วันที่ 28 ต.ค. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 9,658 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 1,884,968 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 84 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 18,912 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 19,006 ราย

 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 99,144 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 2,281 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 526 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 8,526 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564 จำนวน 1,739,397ราย

 

ศบค. เผย นักเรียน นักศึกษา ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกแล้ว 45.7%

 

  • "ภาคใต้" เสียชีวิต 28 ราย 

 

สำหรับรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่ 84 ราย พบว่าเป็นชาย 48 ราย หญิง 36 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 57 ราย 68% และ โรคเรื้อรัง 16 ราย 19% ทั้งสองกลุ่มคิดเป็นสัดส่วน 87% ขณะเดียวกัน "ภาคใต้" พบว่า เสียชีวิต กว่า 28 ราย 

 

ศบค. เผย นักเรียน นักศึกษา ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกแล้ว 45.7%

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุดรายวัน 

 

รายงานการติดเชื้อรายวัน พบว่า อันดับ 1 ยังเป็น กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อรายใหม่ 845 ราย ขณะที่ ภาคใต้ ติดอันดับถึง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

 

ศบค. เผย นักเรียน นักศึกษา ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกแล้ว 45.7%  

  • ภาคใต้ ติดเชื้อ 20%

 

จำนวนผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อในชุมชนรายวัน กทม. ปริมณฑล ชายแดนใต้ และต่างจังหวัด พบว่า ภาพรวม 4 จังหวัดชายแดนใต้ติดเชื้อสัดส่วน 20% ขณะที่ กทม.ปริมณฑล ติดเชื้อ 17% และ ต่างจังหวัด 67 จังหวัด ติดเชื้อ 63%  

 

ศบค. เผย นักเรียน นักศึกษา ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรกแล้ว 45.7%