ทบ.พร้อมรับทหารผลัดใหม่ 1-3 พ.ย.นี้ เข้มป้อง "โควิด-19" แบบครอบจักรวาล 

ทบ.พร้อมรับทหารผลัดใหม่ 1-3 พ.ย.นี้  เข้มป้อง "โควิด-19" แบบครอบจักรวาล 

เสธ.ทบ. ตรวจความพร้อมรับทหารใหม่ 1-3 พ.ย.นี้ ตามมาตรการป้อง "โควิด-19" แบบครอบจักรวาล  ระบุ ผบ.ทบ. ห่วงใยความปลอดภัยกำลังพล

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564 ที่มณฑลทหารบกที่ 18 (มทบ.18)จ.สระบุรี พล.อ.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ตรวจความพร้อมรับทหารใหม่ผลัด 2/64 ตามมาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล วันที่ 1-3 พ.ย.นี้ ของมณฑลทหารบกที่ 18 กองพันทหารม้าที่ 23 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี


โดย พล.อ.สันติพงษ์ ได้ตรวจความพร้อมของหน่วย ชมการสาธิตการรับทหาร ตั้งแต่พื้นที่รับรายงานตัว ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ, การเดินทางมายังมณฑลทหารบก/หน่วยฝึกทหาร, การคัดกรองทหารใหม่ ณ มณฑลทหารบก, การส่งตัวทหารใหม่เข้าหน่วยฝึก 

จนถึงการความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention), การจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด (Bubble and Seal) และการปฏิบัติตามแนวคิดปลอดโควิด คือ “หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค“ 

โดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ กองทัพบก ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและให้มีการกักตัว 7 วัน ก่อนการทำหน้าที่ พร้อมด้วยการตรวจคัดกรองโควิด( ตรวจ ATK )เพื่อสร้างความปลอดภัยตามระบบการจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด(Bubble and Seal) ก่อนรับทหารใหม่ 

สำหรับกระบวนการคัดกรองทหารใหม่ ณ มณฑลทหารบก จะครอบคลุมทั้งการซักประวัติสัมผัสโรค, ประวัติวัคซีน, ติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม ไทยชนะ หมอชนะ โดยทหารใหม่ทุกนายจะได้รับการตรวจคัดกรองโควิด (ATK) เพื่อจำแนกทหารตามความเสี่ยงเป็น 3 กลุ่ม หากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือผลตรวจเป็นบวก จะแยกเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที ส่วนทหารใหม่กลุ่มปกติจะเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนทำการฝึก ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 พ.ย. 64 

ทบ.พร้อมรับทหารผลัดใหม่ 1-3 พ.ย.นี้  เข้มป้อง "โควิด-19" แบบครอบจักรวาล 

 


โดย พล.อ.สันติพงษ์ กล่าวว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มีความห่วงใยในทุกๆเรื่อง แม้ปัจจุบับการแพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลายลงตามลำดับ และกองทัพบกจำเป็นต้องเสริมสร้างกำลังกองทัพให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการเตรียมรับทหารใหม่ผลัด 2/64 เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดย ผบ.ทบ. เน้นย้ำว่าจะทำอย่างไรเสริมสร้างกำลังกองทัพให้มีความรู้ความสามารถและปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ด้าน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าในวันที่ 1 พ.ย.นี้ กองทัพบกจะทำการรับทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2564 เข้าประจำการในหน่วยทหารของกองทัพบกพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดและมาตรการด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน เป็นไปตามนโยบายการดูแลทหารกองประจำการของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มอบให้หน่วยทหารทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ตลอดการฝึกทหารใหม่จะแยกการปฏิบัติในทุกกิจกรรม ไม่ให้เป็นลักษณะที่แออัดเกินไป และดูแลให้อยู่ในพื้นที่หน่วยฝึกตามมาตรการ การจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด(Bubble and Seal) และดูแลส่งตรวจคัดกรองโควิด (ATK) เมื่อมีอาการผิดปกติ ทั้งนี้กองทัพบกโดยโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับทหารใหม่ทุกนาย ตามประวัติการรับวัคซีนของแต่ละคนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ตามมาตรฐานสาธารณสุข

ทบ.พร้อมรับทหารผลัดใหม่ 1-3 พ.ย.นี้  เข้มป้อง "โควิด-19" แบบครอบจักรวาล 

ตลอดระยะการฝึก ทหารกองประจำการทุกนายจะได้รับการดูแลจากหน่วยทหารเสนารักษ์และโรงพยาบาลค่าย ทั้งด้านสุขภาพร่างกายทั่วไปและการป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้กองทัพบกได้ปรับระเบียบปฏิบัติประจำวัน เพื่อเพิ่มเวลาให้ทหารใหม่ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ใช้เวลากับครอบครัว หรือฝึกฝนประกอบอาชีพพิเศษที่ได้ทำก่อนมาประจำการ โดยได้จัดทำระบบฐานข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองของทหารกองประจำการ ทั้งด้านการศึกษา, อาชีพในอนาคต, การต่อยอดสู่ทหารอาชีพ เพื่อส่งเสริมและเป็นข้อมูลในการบรรจุลงในหน่วยทหารที่ตรงกับความตั้งใจต่อไป นอกจากนี้กองทัพบกได้เพิ่มโควตาการสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกสูงถึง ร้อยละ 80 ให้กับทหารกองประจำการด้วย