"ศบค." เร่งคุมโควิด-19 “ภาคใต้” ปัตตานี นราธิวาส อัตราตายสูง

"ศบค." เร่งคุมโควิด-19 “ภาคใต้” ปัตตานี นราธิวาส อัตราตายสูง

ศบค. ส่วนหน้า บูรณาการการทำงาน ร่วมกับท้องถิ่น พื้นที่ "ภาคใต้" 4 จังหวัด เร่งคุมโควิด หลังพบติดเชื้อเกือบ 2,000 รายต่อวัน ปัตตานี นราธิวาส อัตราป่วยตายสูง 1% ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยประเทศ เร่งระดมฉีดวัคซีน เพิ่มความครอบคลุม

วันนี้ (25 ต.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึง การประชุม ศบค. ส่วนหน้า เมื่อวันศุกร์ 22 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา โดย พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ.ศูนย์ ศบค. ส่วนหน้า เป็นประธาน ทั้งนี้ ในการจัดตั้ง ศบค. ส่วนหน้าเป็นการบูรณาการจัดการโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนใต้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ผอ. ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนจังหวัดทั้ง 4 และไปหารือทั้งภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม มูลนิธิ ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นการบูรณาการงานทุกภาคส่วน

 

"ศบค." เร่งคุมโควิด-19 “ภาคใต้” ปัตตานี นราธิวาส อัตราตายสูง

 

“และในการดำเนินการ ศบค.ส่วนหน้าจะมีทั้งมาตรการ ป้องกันการติดเชื้อ ดูแลเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ สนับสนุนเพิ่มเติม รวมทั้งมีการหารือร่วมกันมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชน สถานประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน และที่สำคัญ มีหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมในที่ประชุม และเสนอแผนด้วย

 

"ศบค." เร่งคุมโควิด-19 “ภาคใต้” ปัตตานี นราธิวาส อัตราตายสูง

 

"ศบค." เร่งคุมโควิด-19 “ภาคใต้” ปัตตานี นราธิวาส อัตราตายสูง

 

ผู้ช่วย โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า ยกตัวอย่าง คือ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการเปิดภาคเรียน 4 จังหวัดภาคใต้ กระทรวงแรงงาน นำเสนอการควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม เสนอแผนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด รถสาธารณะที่ดำเนินการในส่วนของ 4 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นการประชุมทุกภาคส่วน รัฐ ประชาชน ประชาสังคม เอกชน และที่สำคัญ มีท่านผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้กรุณาเข้าร่วมประชุม เป็นคณะกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำในหลายๆ ประเด็น ที่ละเอียดอ่อน เพราะการจัดการการดูแลการติดเชื้อ ควบคุมการแพร่ระบาด ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วย

 

"ศบค." เร่งคุมโควิด-19 “ภาคใต้” ปัตตานี นราธิวาส อัตราตายสูง

 

"ศบค." เร่งคุมโควิด-19 “ภาคใต้” ปัตตานี นราธิวาส อัตราตายสูง

 • นราธิวาส ปัตตานี อัตราป่วยตาย 1% 

 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ ที่ประชุม จะมีท่านผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 ได้สรุปสถานการณ์โดยรวม ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่วันละประมาณ 2,000 ราย กรณีสูงสุด หากคิดแล้วจะมีอัตราตายสูงที่ปัตตานี 1.11% นราธิวาส 1.09%  หากเทียบอัตราติดเชื้อ เกินหลักร้อยและอัตราตายพอๆ กับอัตราเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งอยู่ที่ 1.03% แต่สิ่งสำคัญ ที่ประชุมเน้นย้ำ คือ การตาย 80% อยู่ในกลุ่มสูงอายุ โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ดังนั้น ในส่วนของชายแดนใต้มีรายงานต่อเนื่อง และ 90% ของกลุ่มเสียชีวิต ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือยังได้รับวัคซีนไม่ครบ

 

"ศบค." เร่งคุมโควิด-19 “ภาคใต้” ปัตตานี นราธิวาส อัตราตายสูง

 

 • ส่งวัคซีน บุคลากร ช่วย "ภาคใต้"

 

การรายงานแผนควบคุมการแพร่ระบาด ในส่วนของวัคซีนทางผู้ว่าราชการ และรองผู้ว่าราชการทั้ง 4 จังหวัด ได้รายงานแผนว่า ในการระดมฉีด "วัคซีนโควิด-19" จะทำให้ได้มากขึ้น โดยวันพุธ (27 ต.ค. 64) จะมีการรายงานการครอบคลุมการฉีดวัคซีนของประชากรชายแดนใต้ มีแผนที่จะเพิ่มศักยภาพการฉีดทั้งระดมบุคลากร ส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งบุคลากรไปช่วย 4 จังหวัดชายแดนใต้ อาทิ

 

"ศบค." เร่งคุมโควิด-19 “ภาคใต้” ปัตตานี นราธิวาส อัตราตายสูง

“สงขลา” ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานว่า ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ได้ 15,000 รายต่อวัน เข็ม2 ราว 10,000 รายต่อวัน รวมแล้ว สงขลาฉีดประมาณ 25,000 รายต่อวัน ในสัปดาห์นี้จะเพิ่มเข็ม 1 อย่างน้อย 30,000 ต่อวัน พร้อมระดมบุคลากร ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย (มอ.) เพื่อช่วยกัน และทางกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความอำนวยความสะดวก จากกองทัพอากาศ ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากรลงชายแดนใต้ เพื่อให้การระดมฉีดวัคซีนเป็นไปได้ตามแผน

"ในส่วนของ “ปัตตานี” ตอนนี้ฉีดได้ราว 7,000 รายต่อวัน จะต้องฉีดให้ได้ 14,000 รายต่อวัน โดยผอ.ศบค. ส่วนหน้าได้เน้นย้ำว่า บทบาทของ ศบค. ส่วนหน้า จะเป็นหน่วยงานสนับสนุน และเน้นการรับฟังความต้องการของพื้นที่ เพราะเชื่อว่า พื้นที่ทั้งผู้ว่าราชการ คณะกรรมการโรคติดต่อ ภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ ท่านเป็นผู้รู้และเข้าใจในพื้นที่ได้ดีที่สุด หน้าที่ของ ศบค. ส่วนหน้า คือ พบและรับฟังข้อเสนอ สนับสนุน บูรณาการสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งภาษา ศาสนา ประเพณี" พญ.อภิสมัย กล่าว

 

"ศบค." เร่งคุมโควิด-19 “ภาคใต้” ปัตตานี นราธิวาส อัตราตายสูง

 • ระดมฉีดนักเรียน ครู บุคลากร

 

ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้พ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลานไปฉีดวัคซีน เพราะหาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับวัคซีนครอบคลุม นักเรียน นักศึกษา ได้รับครอบคลุม จะนำไปสุ่การเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป

 

ปัจจุบัน มีการสำรวจว่ามีนักเรียนในพื้นที่ราว 290,000 กว่าราย ตอนนี้มีการลงทะเบียนรับวัคซีน 70% โดยในจำนวนนี้ 80% อยู่ในจังหวัดสงขลา ขณะเดียวกัน มีการระดมฉีดวัคซีนให้ครูรวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาด้วย และบางพื้นที่ บางอำเภอ บางโรงเรียน ที่มีความพร้อม ในช่วงปลาย พ.ย. มีความเป็นไปได้ว่าจะเปิดบางโรงเรียน

 

 • ย้ำมาตรการ Universal prevention เทศกาล

 

สุดท้าย พญ.อภิสมัย เน้นย้ำว่า พี่น้องประชาชน จะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้ ตลอดเดือน เป็นเทศกาลทอดกฐิน บุญบั้งไฟ จะเห็นในภาพข่าว ว่าเทศกาลบุญบั้งไฟ ซึ่งอยู่ในจังหวัดที่ห้ามจัดการประชุมเกิน 500 คน แต่เข้าใจว่าจากภาพข่าวที่เห็นน่าจะเกิน อยากจะให้จังหวัดกำชับว่า เรายังไม่ได้ผ่อนคลายถึงขีดสุด ค่อยเป็นค่อยไป หากจะร่วมงาน ลอยกระทง งานบุญ ขอให้ยึดหลัก "Universal prevention" ดูแลสุขภาพอนามัยของตัวท่านเอง เฝ้าระวังคนใกล้ชิด หากเจอเพื่อนฝูงพี่น้อง ช่วยตักเตือนกันอย่างเข้าใจ เพื่อให้เราผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน