สธ.เผยไทยเจอคนติดโควิด-19 สายพันธุ์ "เดลตาพลัส"

สธ.เผยไทยเจอคนติดโควิด-19 สายพันธุ์ "เดลตาพลัส"

สธ.เผยไทยเจอโควิด-19 “เดลตาพลัส” แล้ว 1 ราย  ไม่มีรายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  มีโอกาสดื้อยา-ดื้อวัคซีนหรือไม่อยู่ระหว่างจับตามองและหารายละเอียด ขณะที่องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ยกระดับ

    เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 258 ต.ค. 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงสถานการณ์โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.เฉวตสรร นามวาท  ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า กรณีสายพันธุ์ AY.4.2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์เดลตา   โดยในช่วง 28 วันที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยนี้ในอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น โดยเป็นรองเฉพาะประเทศอเมริกาที่เดียว และพบสายพันธุ์นี้ 6%ของจำนวนผู้เติดเชื้อในภาพรวมของอังกฤษ  ซึ่งเดลตาเดิมยังเป็นสายพันธุ์หลัก

ส่วน สายพันธุ์ย่อยนี้อยู่ในช่วงจับตามอง แต่ยังไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องความรุนแรงกว่าปกติ หรือมีโอกาสดื้อยา ดื้อวัคซีนหรือไม่ อยู่ระหว่างจับตามองและหารายละเอียด เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อัลฟา และเดลตาที่ผ่านมา ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้เร็วชัดเจน จะเห็นลูกคลื่นการระบาดที่เร็วและแรงมาก   ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศมองว่าเป็นการให้ความสำคัญของประเทศอังกฤษในการจับตามอง  ขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือฮูยังไม่ได้ยกระดับ

สำหรับประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์และสายพันธุ์ย่อยต่างๆอย่างต่อเนื่องและเมื่อตรวจสอบดูพบรายงานของเดลตาพลัสเพียง 1 ราย และไม่มีรายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยเป็นชายอายุ  49 ปี ประวัติทำงานที่บางไทร จ.อยุธยา ซึ่งมีการส่งตัวอย่างที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางทหาร กองทัพบก( AFRIMS)  เป็นการตรวจพบตั้งแต่เดือนก.ย.2564 ซึ่งผู้ป่วยได้รักษาหายแล้ว
   และมีการสุ่มตรวจรายอื่นๆยังไม่พบผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายนี้ อีกทั้งสุ่มตรวจเป็นระยะๆยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และประวัติรายนี้ไม่พบว่ามีการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงหรือไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ความน่ากังวลของสายพันธุ์นี้ ที่คาดการณ์น่าจะมีการติดเชื้อที่ง่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดลตาเดิม  โดยในวันที่ 26 ต.ค.2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะแถลงเป็นทางการอีกครั้ง