คลิกเลย! "ไทยมีงานทำ" แอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้ "ผู้ประกันตน" ได้งาน

คลิกเลย! "ไทยมีงานทำ" แอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้ "ผู้ประกันตน" ได้งาน

​สำนักงานประกันสังคม จับมือกรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงาน  ขึ้นทะเบียนรายงานตัว และขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ต https://e-service.doe.go.th หรือ Application “ไทยมีงานทำ”

​นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับกรมการจัดหางาน พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีว่างงาน จากการที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต https://e-service.doe.go.th หรือผ่านระบบมือถือ เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” ได้ทั้งระบบ ios และ Android เพื่อทำรายการเพียงแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบ โดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคมอีก

 

  • "ไทยมีงานทำ" แอพฯ สำหรับ "ผู้ประกันตนม.33"

อย่างไรก็ตาม เมื่อ ผู้ประกันตน สมัครใช้งานในแอพพลิเคชั่นดังกล่าวแล้ว ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ตรวจสอบสถานะการรับสิทธิประโยชน์ทดแทน เช่น วันที่รายงานตัวครั้งต่อไป ผลการพิจารณา และจำนวนเงินที่ได้รับ

คลิกเลย! "ไทยมีงานทำ" แอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้ "ผู้ประกันตน" ได้งาน

ส่วนในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวตามกำหนด (ล่าช้า) ก็สามารถรายงานตัวผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้ หรือหากในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวในงวดเดิม ระบบฯ ก็จะขึ้นให้รายงานตัวในงวดถัดไป ก็สามารถรายงานตัวในงวดเดิมได้ แต่ต้องระบุเหตุที่รายงานตัวล่าช้า เพื่อประกอบการพิจารณาสมควรได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในงวดนั้นๆ หรือไม่

 

  • ชวน "ผู้ประกันตนว่างงาน"สมัครใช้แอพฯ 

นอกจากนี้ การใช้งานแอพพิเคชั่นดังกล่าวยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ หากในกรณีที่ผู้ประกันตน         มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือสายด่วน 1506 กด 1

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำผู้ประกันตนว่างงาน อย่าลืม! ดาวน์โหลด Application ไทยมีงานทำ เพื่อความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวได้สะดวก  ทุกที่ทุกเวลา ลดขั้นตอนการยื่นเอกสาร ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคม หรือสำนักงานจัดหางาน พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านบริการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ ผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างยั่งยืน