อาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีด 'วัคซีนโควิด-19' แบบไหน ที่ 'สปสช.' จ่าย 'เงินเยียวยา' ?

อาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีด 'วัคซีนโควิด-19' แบบไหน ที่ 'สปสช.' จ่าย 'เงินเยียวยา' ?

เช็คอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด "วัคซีนโควิด-19" แบบไหน ที่สามารถขอรับ "เงินเยียวยา" เบื้องต้นจาก "สปสช." ได้บ้าง ?

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ "สปสช." กล่าวถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิด "อาการไม่พึงประสงค์" หลัง "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ตามแผนงานโครงการที่รัฐจัดให้ฟรีว่า หลังจาก สปสช. เปิดให้ยื่นขอรับเงินเยียวยาเบื้องต้นมาประมาณ 3 สัปดาห์ ขณะนี้มีผู้ยื่นขอเข้ามา 344 ราย และคณะอนุกรรมการทั้ง 13 เขตพื้นที่มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว 239 ราย ไม่จ่าย 44 ราย รอข้อมูล 61 ราย

โดยการช่วยเหลือขณะนี้เป็นเงิน 3,016,700 บาท ซึ่งมีกรณีที่เสียชีวิตที่คณะอนุกรรมการฯ มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือขณะนี้ 4 ราย คือ ที่ จ.ปทุมธานี 1 ราย จ.แพร่ 1 ราย จ.สงขลา 1 ราย และ จ.ตาก 1 ราย

  •  อาการไม่พึงประสงค์ที่หลังฉีด "วัคซีนโควิด-19" ที่ได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว  

อาการไม่พึงประสงค์ที่มีการจ่ายชดเชยส่วนใหญ่จะนอนโรงพยาบาล โดยเกินกว่า 50% จะมีอาการชา มีบางส่วนที่มีอาการชานานเกิน 2 เดือน นอกนั้นก็มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลียจนต้องนอนพักในโรงพยาบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

162296819792

              

  •  หากพบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ข้อมูลว่า การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลัง "ฉีดวัคซีนโควิด-19" นั้น "สปสช." ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมีอาการแบบใดถึงจะยื่นขอได้ แต่หากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ สามารถขอรับได้เลย

หากสะดวกสามารถไปที่สถานที่ที่ฉีด ปรึกษาแพทย์ หากแพทย์คิดว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็จะช่วยส่งเรื่องให้ โดยคณะอนุกรรมการที่พิจารณาค่าเยียวยาซึ่งมี 13 เขตทั่วประเทศ จะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อมีมติช่วยเหลือแล้ว จะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จใน 5 วัน

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ต้องย้ำว่ากรณีที่สงสัยความเจ็บป่วยรวมถึงเสียชีวิตว่ามีสาเหตุจากวัคซีน สามารถยื่นคำร้องได้ทันที ไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ เพราะเป็นการใช้หลักการช่วยเหลือเหลือเบื้องต้น ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด อาจเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัย และเมื่อมีได้จ่ายช่วยเหลือไปแล้ว ในภายหลังหากพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็จะไม่เรียกเงินคืน เนื่องจากถือว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น เรื่องนี้เป็นกลไกทางสังคมในการให้ความช่วยเหลือ ไม่ใช่กลไกทางการแพทย์ที่พิสูจน์สาเหตุ จึงต้องมีความรวดเร็วเพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

"วัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดที่ใช้เป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน เราต้องมีกระบวนการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ดังนั้นถ้ามีอาการอย่ารีรอที่จะไปพบแพทย์ ส่วนค่าเสียหาย เป็นกระบวนการสร้างความมั่นใจ โดยบางกรณีไม่จำเป็นต้องรอจนพิสูจน์ถูกผิดก็สามารถเยียวยาได้" นพ.จเด็จ กล่าว