เปิด "ครัวอนามัย" สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ คู่มือเสริมภูมิคุ้มกันแก่ปชช.

เปิด "ครัวอนามัย" สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ คู่มือเสริมภูมิคุ้มกันแก่ปชช.

กรมอนามัย เปิด "ครัวอนามัย" แหล่งความรู้อาหารเพื่อสุขภาพแก่คนทุกวัน เน้น อาหารปลอดภัย เน้นอาหารอร่อย ทำง่าย ได้สุขภาพ ชู 4 ช เชื่อ ชิม ชอบ และใช้ พัฒนาอาหารโภชนาการ เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านโควิด-19

"อาหาร" เป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ยิ่งในยุคการแพร่ระบาดโควิด-19  การรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยช่วยเสริมภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย ห่างไกลจากโควิด-19 ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะที่ดีให้แก่ทุกคน 

วันนี้ (27 ก.ย.2564)นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเปิดงาน "ครัวอนามัย (DOH Kitchen) สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ" ว่ากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน อาหารเพื่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ความสะอาด ปลอดภัย และความอร่อย  โดยดำเนินการควบคู่กับเรื่องของโภชนาการ เพราะโภชนาการสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ อาทิ เรื่องโรคคอพอก ที่มีการส่งเสริมให้ใช้เกลือไอโอดีนในการประกอบอาหาร จนทำให้ภาวะคอพอก ในปัจจุบันแถบจะไม่มีเกิดขึ้น

เปิด "ครัวอนามัย" สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ คู่มือเสริมภูมิคุ้มกันแก่ปชช.

"ตอนนี้นอกจากเจอปัญหาขาดสารอาหารแล้ว ยังประสบปัญหาเรื่องโรคอ้วน หรือการกินอาหารไม่ถูกหลัก ดังนั้น บริบทในเรื่องการสื่อสารเพื่อสุขภาพ การให้ความรู้ด้านโภชนาการความสะอาด สุขภิบาลต้องเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตเราคงจำได้การสนับสนุนให้กินอาหารครบ 5 หมู่ จะเห็นรูปวัตถุดิบ มีการนำเสนอเป็นรูปอาหาร แต่ ครัวอนามัยครั้งนี้ จะเป็นการสาธิตการทำอาหาร เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนได้มีความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที" อธิบดี กรมอนามัย กล่าว 

 

  • ยึด 4 ช "ครัวอนามัย" อาหารโภชนาการแก่ประชาชน

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า การนำความรู้ด้านโภชนาการเพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการร้านอาหาร ผ่าน ครัวอนามัย สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้ จะเป็นการทำอาหารในรูปแบบ อาหารอร่อย ทำได้ง่าย และได้สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำสูตรอาหารที่พัฒนาและได้รับการยอมรับ เป็นเมนูสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ และคงรสชาติที่อร่อย ถูกหลักตามโภชนาการ สามารถนำไปประกอบอาหารและเครื่องดื่มจากการนำเสนอองค์ความรู้ สาธิตการประกอบอาหารได้ 

เปิด "ครัวอนามัย" สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ คู่มือเสริมภูมิคุ้มกันแก่ปชช.

"การดำเนินการในเรื่องของโภชนาการ สิ่งที่พยายามดำเนินการมาตลอด คือ การสื่อสาร ให้พี่น้องประชาชนรับรู้ และเข้าใจ และเกิดความเชื่อในมิติของโภชนาการ ดั่งคำพูด อาหารเป็นยา สิ่งที่สำคัญ ต้องนำมาสู่ในเรื่องการชิม เพราะเชื่ออย่างเดียว ไม่ชิม ไม่เกิดผล หลายครั้งที่เราบอกว่าอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ หลายคนเชื่อ แต่ไม่ชิม วันนี้เป็นก้าวย่างสำคัญ ชิม และชอบทำให้เกิดการรับประทานอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องใช้ คือ การนำสูตรเมนูอาหารไปใช้ในครัวเรือน หรือประกอบกิจการอาหาร ดังนั้น การส่งเสริมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการจะเกิดขึ้นได้ ต้องมี 4 ช คือ เชื่อ ชิม ชอบ  และใช้" นพ.สุวรรณชัย กล่าว 

ฉะนั้น ในส่วนของภาคีเครือข่าย ในโรงอาหารทั้งในกระทรวง และภายนอก สามารถนำเรื่องนี้ไปต่อยอด ให้เกิดครัวอนามัยขยายไปทุกที่

 

  • ครัวอนามัย แหล่งเรียนรู้เสริมสุขภาพทุกวัย

ด้าน ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี โดยกำหนดแนวทางการส่งเสริมโภชนาการสำหรับคนทุกกลุ่มวัย การเลือกกกินอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย

ทว่าในวิถีปัจจุบันการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้คนวัยทำงานเลือกกินอาหารที่มีความสะดวก รวดเร็ว  อาหารสำเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อ  อาหารนอกบ้านมากขึ้น รวมถึงการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ  กินอาหารรสหวานจัด มันจัด เค็มจัด และทานผักผลไม้ไม้เพียงพอ นิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด ทำให้เป็นสาเหตุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน  โรคไข้มันในเลือดสูง โรคไขมันโลหิต และโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด-19

เปิด "ครัวอนามัย" สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ คู่มือเสริมภูมิคุ้มกันแก่ปชช.

ดร.พญ.สายพิณ กล่าวต่อว่าเพื่อสร้างความรอบรู้ และสร้างความตระหนัก ให้แก่ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการรับประทานอาหาร สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ได้มีการสนับสนุน และสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความรับรู้ จากการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลอย่างเหมาะสม  

  • ชวนปชช.-ผู้ประกอบการพัฒนาเมนูอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน

รวมถึงมีการดำเนินการเรื่องโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ จำนวน 8 กรม 11 โรงอาหารในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นต้นแบบ และได้ขยายการดำเนินการไปยังโรงอาหารทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการสร้างความความรอบรู้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหาร

เปิด "ครัวอนามัย" สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ คู่มือเสริมภูมิคุ้มกันแก่ปชช.

"การทำครัวอนามัย สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพครั้งนี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย  เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ทางเพจ สำนักโภชนาการ ทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ และเป็นต้นแบบในการทำอาหารเพื่อลดหวาน มัน เค็ม รวมขนมและเครื่องดื่มต่างๆ เน้นทำได้ง่าย อร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการ"ผอ.สำนักโภชนาการ กล่าว 

โดยภาคีเครื่องข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร สามารถนำสูตรอาหารที่พัฒนาและทดสอบ ไปพัฒนาต่อยอด  ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีตามวิสัยทัศน์ของกรมอนามัยต่อไป