ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน

ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน

เชื้อไวรัส"โควิด-19"แพร่กระจายได้รอบทิศทาง การป้องกันในชีวิตประจำวัน จึงมีรายละเอียดต้องรู้ ไม่ว่าการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน,การระบายอากาศในบ้าน และการสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นต้องทำอย่างไร

ในช่วงที่โควิด-19ยังอยู่กับเราอีกนาน การดูแลป้องกันเพื่อให้ห่างไกลจากไวรัสตัวนี้ มีข้อปฎิบัติและรายละเอียดหลายเรื่องที่สามารถทำได้


1.ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน ป้องกันเชื้อโควิด 
รองเท้าอาจเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย เชื้อโรค รวมทั้งเชื้อโรคโควิด-19 หากสวมรองเท้าเข้ามาภายในที่พักอาศัยที่ไม่มีการกั้นหรือแยกพื้นที่เพื่อถอดและจัดเก็บรองเท้าอย่างชัดเจน อาจทำให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนรองเท้าแพร่กระจายสู่สมาชิกภายในครอบครัวได้

ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน สาเหตุที่เชื้อโควิด-19 ติดมากับรองเท้า

รองเท้าที่ใส่ทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกที่พักอาศัยย่อมผ่านสภาพแวดล้อมการสะสมของเหงื่อ ความอับชื้น รวมทั้งสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเหยียบย่ำสารคัดหลั่ง เช่น เสมหะ น้ำมูก น้ำลายจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน รองเท้าจึงกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน

(รองเท้าก็เป็นที่มาของเชื้อไวรัสโควิด)

ข้อควรปฏิบัติเมื่อกลับมาถึงที่พักอาศัย

  • อาจทำความสะอาดรองเท้าด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์หรือนำไปซักให้สะอาดเป็นประจำ
  • หลังจากที่มือสัมผัสรองเท้าขณะถอดรองเท้า ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง
  • เมื่อเก็บรองเท้าเรียบร้อยแล้วหลังจากกลับถึงที่พักอาศัย ควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที
  • ทำความสะอาดสิ่งที่สัมผัสกับรองเท้าเป็นประจำ เช่น พรมเช็ดเท้า พื้นทางเดินเข้าที่พักอาศัย เพราะอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคและเชื้อโควิด-19

คำแนะนำจากแพทย์

เมื่อกลับที่พักอาศัย ควรแยกรองเท้าที่ใส่ทำกิจกรรมข้างนอกไม่ให้ปะปนกับของใช้อื่น ๆ เพื่อป้องกันการสะสมและการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 อีกทั้งควรซักทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำภายหลังจากการใช้งาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.นันทนา จำปา

...............

2.ระบายอากาศในบ้านลดการสะสมเชื้อโควิด-19
การใช้เครื่องปรับอากาศชนิดต่าง ๆ ควรเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ เพื่อช่วยลดการสะสมเชื้อโควิด-19 และทำให้อากาศภายในบ้านมีการถ่ายเทเพิ่มมากขึ้น

การใช้เครื่องปรับอากาศในบ้าน

ต้องหมั่นตรวจเช็กระบบกรองอากาศให้ทำงานอย่างปกติ ควรล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ

ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน

 

โดยเฉพาะหากมีผู้ป่วยโควิด-19ภายในบ้าน ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยใช้พัดลมและเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อระบายอากาศแทน

การใช้พัดลมเพื่อช่วยระบายอากาศ

การใช้พัดลมประเภทต่าง ๆ เช่น พัดลมตั้งพื้น จะช่วยระบายอากาศภายในที่พักอาศัยออกทางประตู หน้าต่าง ทำให้อากาศภายในบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ปิดทีบ มีการถ่ายเทอากาศเข้า-ออกได้ดีขึ้น

ข้อควรระวัง

ไม่ควรเปิดพัดลมในลักษณะจ่อบริเวณใบหน้า หากอากาศมีเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อน เชื้ออาจเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะการสูดหายใจเข้าไปโดยตรง
เลี่ยงการใช้พัดลมเพดานทุกชนิด โดยเฉพาะบ้านที่มีลักษณะปิดทีบ เนื่องจากหากมีเชื้อโรคโควิด-19 ปนเปื้อนอยู่ แรงลมของพัดลมเพดานจะทำให้เชื้อโรคในอากาศฟุ้งกระจายมากขึ้น

คำแนะนำจากแพทย์

บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ใช้เครื่องปรับอากาศ แนะนำให้เปิดพัดลมดูดอากาศร่วมด้วย และควรเปิดประตูหรือหน้าต่างเป็นประจำทุกวัน เพื่อนำอากาศสะอาดที่ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้ามาแทนที่อากาศในห้องระบบปิดที่มีอากาศไม่ถ่ายเท

นอกจากนี้การเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาภายในตัวบ้านยังช่วยให้แสงแดดทำลายเชื้อไวรัสได้ดีขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้พักอาศัย

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564
ที่มา : รศ.(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล

อ่านข่าว : “ดับเบิลยูเอชโอ”หนุน “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” รักษาโควิด-19


3.การสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 อย่างถูกวิธี
หน้ากากอนามัยชนิด N95 สามารถกรองฝุ่นละอองและละอองเชื้อไวรัสขนาด 0.1-0.3 ไมครอนได้ซึ่งละอองเชื้อโควิด-19 มีขนาดตั้งแต่ 0.2 ไมครอนขึ้นไป

หน้ากากอนามัยชนิด N95 จึงมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง และละอองเชื้อโควิด-1 9 ได้ สามารถสวมใส่ชั้นเดียวได้

ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน

(หน้ากากอนามัยความจำเป็นในชีวิต ต้องใส่ให้ถูกวิธี)

กรณีจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ทับ 2 ชั้น

-ควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ชั้นใน และสวมทับด้วยหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยชั้นนอก 
-ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ชั้นนอก ทับบนหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เนื่องจากทำให้หน้ากากไม่กระชับ และสูญเสียประสิทธิภาพการป้องกัน
-ควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 โดยกดบีบโครงลวดให้แนบสันจมูกและปลายหน้ากากให้คลุมใต้คาง
-ควรล้างมือก่อนและหลังสวมใส่ทุกครั้ง ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล

-สามารถถทดสอบความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้า (Fit Test) ทุกครั้ง โดยใช้มือสองข้างโอบรอบหน้ากาก

-ลองหายใจออกแรงกว่าปกติ หมุนศีรษะซ้ายขวา ก้มหัวบนล่าง และพูด หากหน้ากากอนามัยชนิด N95 แนบสนิทจะไม่มีลมหายใจการรั่วออกมา
-ถอดและทิ้งหน้ากากอนามัยชนิด N95 โดยการจับสายรัด ไม่สัมผัสด้านในและด้านนอกหน้ากาก จากนั้นพับหน้ากากให้ด้านที่สัมผัสใบหน้าไว้ด้านใน แล้วใช้สายรัดพันรอบหน้ากาก และทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ

คำแนะนำจากแพทย์

การใช้หน้ากากอนามัยชนิด N95 ซ้ำ จะทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันลดลง และอาจมีเชื้อไวรัสสะสมที่หน้ากากอนามัย

อีกทั้งไม่ควรฆ่าเชื้อโรคที่หน้ากากอนามัยด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ เนื่องจากเมื่อฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัย จะทำให้คุณสมบัติของสารกันซึมนั้นเสื่อมประสิทธิภาพ เกิดการรั่วซึมและไม่สามารถป้องกันฝุ่นหรือเชื้อโรคได้

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
ที่มา : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสารน์

..........
ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย