สูงวัย หายห่วง "รมว.พม." ย้ำ "เบี้ยผู้สูงอายุ" ยังจ่ายปกติ

สูงวัย หายห่วง "รมว.พม." ย้ำ "เบี้ยผู้สูงอายุ" ยังจ่ายปกติ

"รมว.พม." ย้ำ "เบี้ยผู้สูงอายุ" จ่ายถ้วนหน้าปกติ กรณีอนุกรรมการฯ ให้ปรับระบบให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเพียงข้อเสนอ ต้องมีการตกลง และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

วันนี้ (20 ก.ย. 64) ที่ ห้องประชุมชั้น 2  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “นายจุติ ไกรฤกษ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวถึง กรณีอนุกรรมการฯ ให้ปรับระบบให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยระบุว่า เรื่องของ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอเรียนว่า ขณะนี้เป็นเพียงคณะทำงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตั้งเสนอทางเลือกว่าจะเอาอย่างไรกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ามีข้อเสนอมา เป็นเรื่องของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จะต้องตกลงว่าจะเอาแนวทางไหนและนำไปเสนอคณะรัฐมนตรี

 

กราบเรียนให้ทราบว่า พร้อมจะตอบคำถามทุกคนทุกเรื่อง และท่านใดที่สงสัยก็พร้อมรับฟังความเห็นและคำชี้แจ้ง คนที่บริหารประเทศก็ต้องบริหารเพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่ บางเรื่องอาจไม่ถูกใจ แต่คณะรัฐมนตรีต้องรักษาความถูกต้องให้ได้ กราบเรียนเพื่อทราบและให้ความชัดเจน

  • เบี้ยผู้สุงอายุ ยังจ่ายปกติ

 

ขณะนี้ เบี้ยผู้สูงอายุ จ่ายถ้วนหน้าอยู่แล้ว และยังไม่เห็นมีปัญหา เพราะเขายังได้เบี้ยของเขาปกติ พอมีข่าวแบบนี้เขาก็จะงงกันหมดว่าเบี้ยยังชีพจะมีปัญหา ขอเรียนประชาชนว่า เบี้ยยังชีพไม่มีปัญหา ยังปกติ เป็นแค่การเสนอทางเลือก และมีการวิตกล่วงหน้าว่าจะเพิ่มจำนวนเงินหรือไม่ แต่อยากจะบอกทุกคนให้รู้และรับทราบ คือ อนาคตอันใกล้ ผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ที่สุดของประเทศไทย ดังนั้น การทำอะไรก็ตาม ต้องถามว่าพร้อมจะแบกรับภาระหรือไม่

 

  • ตอบข้อสงสัยประเด็น พอช. 

 

ขณะที่ ประเด็นความเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาชุมชน ซึ่งกระแสข่าวว่ามีความพยายามดึงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) หรือบอร์ด พอช. ทำให้การแต่งตั้งบอร์ดใหม่ พอช. ยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานใน พอช.2 

 

รมว.พม. กล่าวว่า ในประเด็นเรื่องการกำกับองค์กรพัฒนาชุมชน (พอช.) ในสังกัดของ กระทรวง พม. ขอยืนยันว่า การทำงานนั้น ก็ได้ปล่อยให้เป็นเรื่องของ องค์กรมหาชน ซึ่งอยู่ภายใต้ กระทรวง พม. ผมมีอำนาจแค่กำกับ ดังนั้น การบริหารงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการ และผู้บริหารของ พอช. การที่มีการพูดว่าคณะกรรมการไม่มี หมดอายุทำงานไม่ได้ เป็นข้อมูลเท็จ เรื่องจริงคือ คณะกรรมการที่รักษาการ ทำงานได้ ร้อยเปอร์เซ็น และต่อเนื่อง

ส่วนกรณีที่มีบางท่านที่มีความเห็นว่ามีความล่าช้า ได้คุยกับท่านปลัดแล้วว่าจะตั้งคณะทำงานสอบสวนเรื่องนี้ ว่ามีใครดึงเรื่อง ขัดขวาง ผิดกฎมาย ผิดระเบียบ หรือมีข้อบกพร่อง ให้ปลัดจัดการได้ ผมเปรียบเสมือนบุรุษไปรษณีย์มีกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งพอช. พอช.ทำทุกอย่างพร้อมผมมีหน้าที่ นำพัสดุนี้ไปส่งให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จะอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะรัฐมนตรี

 

ขณะนี้ พัสดุที่ส่งไปถึงผู้รับหรือคณะรัฐมนตรี แต่พัสดุไม่สมบูรณ์ มีตำหนิ เขาก็ตีกลับคืนมา ผมก็นำเรื่องกลับคืน พอช. ดังนั้น เป็นเรื่องของ พอช. ที่จะต้องทำเรื่องให้ถูกต้อง ผมเชื่อว่าในกระทรวงนี้ไม่มีใครขัดขวางหรืออยากให้ พอช. เสียหาย เพราะทุกคนยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่แค่ พอช. แต่รวมถึงกระทรวง พม. ด้วย แล้วหากมีการกระทำการที่ไม่ถูกต้องคณะที่จะตรวจสอบ ต้องตรวจสอบภายใน 30 วัน ห้ามล่าช้า เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปได้ด้วยดี

 

"ไม่ต้องกังวลว่ากรรมการ พอช. มีเมื่อไหร่ เพราะมีคณะกรรมการชุดเดิมทำงานได้อยู่แล้ว ไม่ได้มีขาดตกบกพร่องยินดีที่จะรับฟังความเห็นต่าง และพร้อมจะชี้แจง ให้ตรงไปตามข้อเท็จจริง เพราะความจริงคือความจริง ย้ำว่าจะยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนเป็นที่ตั้ง และความถูกต้อง ต้องมาก่อนความถูกใจ ต้องรักษาความถูกต้องเอาไว้" รมว.พม. กล่าว