"พม." ยืนยันจ่าย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ถ้วนหน้าเหมือนเดิม

"พม." ยืนยันจ่าย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ถ้วนหน้าเหมือนเดิม

"พม." เผยกระแสข่าวจ่ายเบี้ยสูงวัยเฉพาะ "ผู้ถือบัตรสวัสดิการ" อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยัน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ในปัจจุบันยังคงจ่ายให้แบบถ้วนหน้าเหมือนเดิม

วานนี้ (19 ก.ย. 64) นายอนุกูล  ปีดแก้ว  รองปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ แถลงข่าวชี้แจงกรณีแนวทางการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน เพจ Facebook พม. (SocialMsociety) ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.

อ่านข่าว : พม. ถอดบทเรียนทุจริตเงิน "กลุ่มเปราะบาง" ตรวจสอบทั้งระบบ

นายอนุกูล กล่าวว่า จากกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีการจ่ายเงินให้เพียงผู้สูงอายุ ที่ถือเฉพาะ "ผู้ถือบัตรสวัสดิการ" เท่านั้น ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วน เนื่องจากเป็นเพียงแนวทางขั้นต้น

เนื่องจากคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบาย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการหาแนวทางในการดำเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและคณะรัฐมนตรียังเป็นขั้นตอน   ที่ต้องขับเคลื่อนต่อไป เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุและ สังคมสูงวัย ของประเทศไทย

 

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันยังคงจ่ายเงินให้แบบถ้วนหน้าเหมือนเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด