นนทบุรี เปิดลงทะเบียนจอง Pfizer เข็ม 2 แก่ผู้ที่ได้รับ AstraZeneca เข็ม 1

นนทบุรี เปิดลงทะเบียนจอง Pfizer เข็ม 2 แก่ผู้ที่ได้รับ AstraZeneca เข็ม 1

นนท์ Pfizer Link เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด "Pfizer" เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับ "AstraZeneca" เข็ม 1 เท่านั้น เช็คเงื่อนไข

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ประกาศระบุว่า นนท์ Pfizer Link เปิดลงทะเบียน "Pfizer" เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับ "AstraZeneca" เข็ม 1 เท่านั้น โดยมีรายละเอีย ดังนี้

เช็คเงื่อนไข

 • เฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น โดยจะต้องมีทะเบียนบ้านที่นนทบุรี หรือหนังสือรับรองการพักอาศัยอย่างน้อย 6 เดือน
 • ต้องฉีดวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" มาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และไม่เกิน 12 สัปดาห์ นับถึงวันฉีด Pfizer เป็นเข็มที่ 2 โดยฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 1 ในช่วงเวลา 23/6/64 - 23/8/64

ทั้งนี้ ไม่รับฉีดเป็นวัคซีน "ไฟเซอร์" เข็มแรก ทุกกรณี เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด

สามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ นนท์ Pfizer Link  คลิก 

 

ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง

ต้องเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504) ,หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป, ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่

 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. โรคไตวายเรื้อรัง
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคมะเร็งทุกชนิด
 6. โรคเบาหวาน
 7. โรคอ้วน เพิ่มเติมโรคความดันโลหิตสูง และโรคทางพันธุกรรม) 

โดยเปิดลงทะเบียนได้ ระหว่างวันที่ 7-10 ก.ย. 64  (ภายในเวลา 20.00 น.)

ลงทะเบียนกลุ่มปกติ

เปิดลงทะเบียนได้ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 64 (ภายในเวลา 20.00 น.)

สถานที่ และวันนัดฉีดวัคซีน

 • Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 15 และ 20 ก.ย. 64 วันละ 2,350 คน
 • MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 18 และ 19 ก.ย. 64 วันละ 5,000 คน

นนทบุรี เปิดลงทะเบียนจอง Pfizer เข็ม 2 แก่ผู้ที่ได้รับ AstraZeneca เข็ม 1

 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี