กทม.เตรียมฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เข็มแรก นร.กลุ่มเสี่ยง 12-18 ปี เริ่ม 21 ก.ย.นี้

กทม.เตรียมฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เข็มแรก นร.กลุ่มเสี่ยง 12-18 ปี เริ่ม 21 ก.ย.นี้

"อัศวิน" แย้ม กทม.เตรียมฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เข็มแรก ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงอายุระหว่าง 12-18 ปี เริ่ม 21 ก.ย.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทม.กำลังเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัด กทม. โดยประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.64 โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ก.ย.64 ซึ่งนักเรียนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ โดยมีเอกสารที่ระบุการเจ็บป่วย เช่นใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองความพิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใดๆ ที่ระบุว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

อ่านข่าว-โควิด 19 ติดเชื้อวันนี้ ชลบุรียอด 718 ราย เสียชีวิต 7 ศพ
 

กทม.เตรียมฉีดวัคซีน \"ไฟเซอร์\" เข็มแรก นร.กลุ่มเสี่ยง 12-18 ปี เริ่ม 21 ก.ย.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กทม.ได้ทำการสำรวจข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่มีอายุระหว่าง 12 - 18 ปี ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด โดยสำรวจผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ดังนี้ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง กลุ่มอายุ 12 - 13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัม กลุ่มอายุ 13 - 15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัม กลุ่มอายุ15 - 18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัม และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 

1.โรคอ้วน ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น 

2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง 

3.โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 

4.โรคไตวายเรื้อรัง 

5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 

6.โรคเบาหวาน 

7.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ สำนักอนามัยได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 - 18 ปี ทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะมีการประชุมหารือแนวทางร่วมกันในวันที่ 9 ก.ย.64 ซึ่งคาดว่าจะมีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่การสำรวจกลุ่มเป้าหมายนักเรียนและผู้ปกครองถึงความประสงค์ให้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 การจัดหน่วยสาธารณสุขเพื่อให้บริการฉีดวัคซีน การติดตามอาการภายหลังได้รับวัคซีน และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการเตรียมตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปีเนื่องจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียนจะต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคในสถานศึกษาด้วย

กทม.เตรียมฉีดวัคซีน \"ไฟเซอร์\" เข็มแรก นร.กลุ่มเสี่ยง 12-18 ปี เริ่ม 21 ก.ย.นี้