ธ.ไทยพาณิชย์ ระดมพนักงานช่วย สายด่วน 'สปสช.' 1330 ดูแลผู้ป่วยโควิด

ธ.ไทยพาณิชย์ ระดมพนักงานช่วย สายด่วน 'สปสช.' 1330 ดูแลผู้ป่วยโควิด

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมดูแลประชาชนเข้าถึงบริการโควิด-19 ระดมพนักงาน 100 คน ร่วมหนุน สปสช. รับสายด่วน 1330 กว่า 1 สัปดาห์รับสายเฉลี่ยวันละ 1,000 สาย เผยสถานการณ์โควิด-19 เป็นวิกฤตที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันละหลักหมื่นราย ทำให้สายประชาชนที่โทรมายังสายด่วน สปสช. 1330 มีจำนวนมาก สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 30,000 สายต่อวัน

ทำให้ประชาชนต้องรอสายเป็นเวลานานและจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการตอบรับ แม้ว่า สปสช. ได้เพิ่มคู่สายเป็นจำนวน 3,000 คู่สาย รวมถึงเพิ่มเจ้าหน้าที่สายด่วนฯ ให้บริการประชาชนแล้ว แต่ในส่วนเจ้าหน้าที่สายด่วนฯ ที่มีก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนสายที่ประชาชนโทรเข้ามา

162996984168

จากสถานการณ์ของสายด่วนฯ 1330 นี้ สปสช. ได้รับความร่วมมือจาก “ธนาคารไทยพาณิชย์” หรือ SCB ให้พนักงานของธนาคารมาช่วยรับสายด่วนฯ 1330 ในช่วงเวลานี้ ไม่เพียงแต่แบ่งเบาภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 เท่านั้น ประชาชนยังได้เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น สามารถลดอัตราการรอสายและจำนวนสายที่ไม่ได้รับการตอบรับได้มาก ซึ่งต้องขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ในความร่วมมืออันดีนี้มาก เพราะในภาวะวิกฤตเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐคงไม่สามารถรองรับบริการประชาชนได้ทันท่วงที

  • โอนสายให้พนักงานถึงบ้าน

ด้าน นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด-19 สายด่วน สปสช. 1330 เป็นช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุด ทำให้ไม่ต้องหาเตียงที่โรงพยาบาลต่างๆ หรือหาวิธีเข้ารับการรักษาโควิดด้วยตนเอง แต่ในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากทำให้ระบบที่มีอยู่รองรับไม่ทัน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมดูแลสังคม ได้ให้พนักงานของธนาคารที่จำเป็นต้องหยุดบริการตามสาขาต่างๆ ในช่วงล็อกดาวน์จำนวน 100 คน มาร่วมรับสายด่วน สปสช. 1330 ระหว่างนี้ โดยโอนสายมายังเบอร์ที่พนักงานถืออยู่ที่เป็นการทำงานที่บ้าน ซึ่งการตอบคำถามได้มีการอบรมจาก สปสช. ผ่านระบบออนไลน์ก่อนเกี่ยวกับข้อมูลบริการและสิทธิประโยชน์โควิด-19

162996992052

  • เฉลี่ย 1,000 สายต่อวัน

ทั้งนี้ จากการร่วมรับสายประชาชนตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมบริการรับสายตั้งแต่เวลา 08:30-17:00 น. เฉลี่ยการรับสายอยู่ที่ 1,000 สายต่อวัน เป็นการตอบคำถามทั่วไปในเรื่องสิทธิการรักษาก่อน ทั้งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ และอื่นๆ วิธีเข้าสู่ระบบ Home Isolation เป็นต้น และหลังจากนี้จะมีการประเมินผลการทำงานร่วมกับทีม สปสช. ส่วนระยะเวลาความร่วมมือนี้คงจะดำเนินการไประยะหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายล็อกดาวน์ของรัฐบาล

“ความร่วมมือธนาคารไทยพาณิชย์กับ สปสช. ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนกำลังประสบกับภาวะวิกฤตโควิดที่ทุกฝ่าย รวมถึงภาคเอกชนเองต้องช่วยกัน นอกจากนี้ทางธนาครไทยพาณิชย์ยังมีโครงการอื่นๆ เพื่อร่วมดูแลประชาชนในช่วงโควิด"

162996992075

"อาทิ การเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดขนาดใหญ่โดยใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ร่วมกับสภาหอการค้าและกรุงเทพมหานคร การสร้างโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2,500 เตียง และ จ.สมุทรสาคร จำนวน 1,000 เตียง และการสร้างหอผู้ป่วย ICU ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงร่วมสนับสนุน Call Center ให้กับระบบหมอพร้อม เป็นต้น” ผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าว