เช็คด่วน! สมัครสอบแพทย์ กสพท. ปี 65 เริ่ม 1 ต.ค.64 ต้องทำอะไรบ้าง?

เช็คด่วน! สมัครสอบแพทย์ กสพท. ปี 65 เริ่ม 1 ต.ค.64 ต้องทำอะไรบ้าง?

"กสพท" เปิดปฏิทิน สมัครสอบแพทย์ ปี 65 เริ่มวันที่ 1-20 ต.ค.นี้ พร้อมย้ำชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน 23.00 น. ของวันที่ 22 ต.ค.นี้ ลดค่าสมัครเหลือ 750 บาท เช็ครายละเอียดได้ที่นเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th

หลังจากก่อนหน้านี้ (18 ส.ค.2564) นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะอนุกรรมจัดสอบคัดเลือก กสพท ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของ ทปอ. ได้ร่วมกันแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง ปีการศึกษา 2565 ของ กสพท

โดยรายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้

  • กสพท เปิดรับสมัครแพทย์ 1-20 ต.ค.นี้ ทางเว็บไซต์

ศ.ดร.บัณฑิต กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2565 กสพท เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ ทปอ. โดย ทปอ.จะเป็นหน่วยกลางการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. และ กสพท

โดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีนักเรียนให้ความสนใจมาก แต่สามารถรับได้อย่างจำกัดจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการคัดเลือกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษานี้จะเปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ วันที่ 1-20 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th. 

และจัดสอบวิชาเฉพาะวันที่ 26 มีนาคม 2565 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะประมาณวันที่ 20 เมษายน 2565

  • ปรับลดค่าสมัครเหลือ 750 บาท

ด้าน นพ.สรนิต กล่าวว่า มีสถาบันเข้าร่วม 50 แห่ง 58 สาขาวิชา ดังนี้

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 16 สถาบัน
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 12 สถาบัน
- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 11 สถาบัน 
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  11 สถาบัน

โดยสิ่งที่สำคัญของการจัดสอบในปีนี้ คือ กสพท จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.ฉ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการจัดการทดสอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 เพื่อให้กระบวนการเป็นมาตรฐานสาธารณสุข

ทั้งนี้การสมัครสอบ ต้องชำระเงินก่อนเวลา 23.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม ผ่านทางออนไลน์ คือ แอพพลิเคชั่นธนาคารไทยพานิชย์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งจำนวนผู้ที่รับสมัคร ประมาณ 2,600 คน โดยจะมีการพิจารณาคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ร้อยละ 70 วิชาเฉพาะร้อยละ 30 และจะไม่มีการนำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ตเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

อีกทั้งในครั้งนี้จะมีการปรับลดค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ จากเดิม 800 เหลือ 750 รวมถึงมีการเพิ่มเติมสนามสอบ ในจังหวัดนครนายก ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ ทั้งนี้เราจะบริหารจัดการการสอบให้เสร็จภายในเวลาประมาณ 12.30 น. เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดของผู้เข้าสอบ ลดการรวมกลุ่มและการเปิดหน้ากากอนามัยของผู้เข้าสอบ

  • ย้ำปีนี้ยืนยันสิทธิรอบ1 และรอบ 2 ไม่สามารถยื่นรอบ3 ได้

"ผมขอเน้นย้ำให้ผู้สมัครทุกคนตรวจสอบ คุณสมบัติของสาขาที่สนใจเข้าสมัครอย่างชัดเจน และการสมัครจำเป็นต้องสแกนและอัพโหลดเอกสารด้วยระบบโดยเฉพาะรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัคร ควรจะใช้รูปถ่ายในลักษณะเดียวกับที่ใช้สำหรับทำหนังสือเดินทาง ไม่ควรใช้รูปถ่ายที่ไปสถานที่ท่องเที่ยว หรือ งานเลี้ยงต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครคนใดไม่สะดวกในการดำเนินการสามารถติดต่อ ขอใช้คอมพิวเตอร์ของคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการประกาศ กสพท ฉบับที่ 2 ได้" นพ.สรนิต กล่าว

ด้านนายพีระพงษ์ กล่าวว่า ในส่วนของ TCAS ปีการศึกษา 2565 จะมีการบันทึกการยืนยันสิทธิของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตที่ยืนยันสิทธิใน TCAS รอบ 1 และ 2 ไปแล้ว ซึ่งระบบจะล็อกไม่สามารถให้ไปผู้ที่ยืนยันสิทธิทั้ง  3 หลักสูตร สละสิทธิและสมัครหลักสูตรเดิม ในมหาวิทยาลัยอื่นได้

แต่หากในกรณีที่สละสิทธิหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไปสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอื่นสามารถดำเนินการ แต่จะไม่สามารถสมัครในหลักสูตรเดียวกันได้เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว