เด็ก 'TCAS65' เลือกสมัครเข้ามหาวิทยาลัย มีกี่รูปแบบ เริ่มวันไหน สอบอะไรบ้าง?

เด็ก 'TCAS65' เลือกสมัครเข้ามหาวิทยาลัย มีกี่รูปแบบ เริ่มวันไหน สอบอะไรบ้าง?

ทปอ.คลอดปฎิทิน 'TCAS65' เริ่ม 9 ธ.ค.2564-21 มิ.ย.2565 มี 4รูปแบบ ปีแรกยกเลิกนำคะแนนโอเน็ต มาใช้ พร้อมย้ำข้อสอบเดิม

วันนี้ (22 ส.ค.2564 )นายพีระพงศ์  ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ. ได้มีการหารือระบบ TCAS ปี 2565

 • 'TCAS' 65 มี 4 รูปแบบ ยกเลิกนำคะแนนโอเน็ตมาใช้

โดยรูปแบบการคัดเลือก TCAS ปี 2565 จะเริ่มตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2564-21 มิถุนายน 2565  มี 4 รูปแบบ  คือ

รอบ 1 Portfolio การรับสมัครมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด

 • ประกาศผลในระบบ 7 กุมภาพันธ์ 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
 • สละสิทธิ์ในระบบ 9 กุมภาพันธ์ 2565

รอบ 2 โควต้า การรับสมัครมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด

 • ประกาศผลในระบบ 4 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ในระบบ 6 พฤษภาคม 2565

รอบ 3 แอดมิชชั่น รับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565

 • ประกาศผลในระบบ 18  พฤษภาคม และ 24 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 18-19 พฤษภาคม 2565

รอบ 4 Direct admission การรับสมัครมหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2565

 • ประกาศผลในระบบ 8 มิถุนายน และ 18 มิถุนายน 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 8-9 มิถุนายน และ 18-19 มิถุนายน 2565

ในรอบที่ 3 และ 4 ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ โดย TCAS 2565 จะยกเลิกการนำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน หรือ  โอเน็ต มาพิจารณาทั้งหมด 

ส่วนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ยังคงดำเนินการจัดสอบโอเน็ตอยู่เช่นเดิม เพียงแต่ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้พิจารณา ว่า จะเข้าสอบหรือไม่

 • เช็ครายละเอียดค่าสมัคร ต้องสอบอะไรบ้าง?

"ขอเน้นย้ำให้ทุกคนตรวจสอบคุณสมบัติของคณะ/สาขาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ว่า ต้องใช้คะแนนในส่วนใดในการพิจารณาบ้างด้วย ส่วนการที่ ทปอ.กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องทำการสละสิทธิ์ภายใน 1 วันหลังจากยืนยันสิทธิ์นั้น เพื่อที่จะให้ผู้สมัครรู้จักการวางแผนการดำเนินการต่างๆ และเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ" นายพีระพงศ์  กล่าว

 ทั้งนี้ จำนวนอันดับและค่าสมัครรอบ 3 สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ค่าสมัครจะเริ่มจาก 150 บาท สูงสุด 900 บาท ซึ่งผู้สมัครสามารถที่จะเลือกสมัครเพียงอันดับเดียว และเสียเงินค่าสมัคร จำนวน 150 บาท หรือ จะสมัคร 10 อันดับ และเสียค่าสมัคร จำนวน 900 บาทก็ได้

สำหรับการสละสิทธิ์ในระบบได้ 1 ครั้งเพื่อสมัครคัดเลือกรอบต่อไป ยกเว้นในกรณีที่สละสิทธิในสาขาแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาสาขานั้นๆ ในรอบต่อไปได้ยกเว้นจะสละสิทธิ์สาขาดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยเอกชนมาสมัครในมหาวิทยาลัยรัฐ หรือจากมหาวิทยาลัยรัฐมาสมัครมหาวิทยาลัยเอกชน

 • สอบGAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า  ในส่วนของการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ในปี 2565 นี้ ทปอ.จะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด และจะต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS 65 คือ จะต้องมีบัญชี MyTcas โดยจะเริ่มรับสมัครสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ ในวันที่ 1528 ธันวาคม 2564 สอบ GAT/PAT วันที่1013 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 18 เมษายน 2565

สอบวิชาสามัญ วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบวันที่20 เมษายน 2565 ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบที่ต้องการเข้าสอบเรียงลําดับ 5 แห่ง ค่าสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท ค่าสมัครสอบวิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท

 • ตารางสอบแต่ละวิชา ยันข้อสอบเนื้อหาเดิม

นอกจากนี้ผู้สมัครยังสามารถขอยกเลิกการสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ วันที่ 1013 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคืนเงินค่าสมัครสอบร้อยละ 50 ผ่านระบบพร้อมเพย์ของตนเอง  

ข้อสอบที่จะใช้ใน TCAS  65 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนในรายวิชาอื่นๆ ทปอ.เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ โดย GAT 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จะเป็นผู้ดำนินการ และวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดำเนินการโดย

“ขอยืนยันว่าการออกข้อสอบ จะใช้เนื้อหาเดิม ยึดแกนของสาระวิชา กรอบข้อสอบเดิม จำนวนข้อสอบเหมือนเดิม แต่วิธีการถามจะเน้นการนำไปคิด และนำไปใช้มาขึ้น ว่าแต่ละวิชาเรียนไปเพื่ออะไร และนำไปใช้ทำอะไร อีกทั้งในช่วงต้นเดือนธันวาคม จะมีการเผยแพร่ test blueprint เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าสอบทบทวนเนื้อหา ไม่ใช่แค่ท่องจำ”นายพีระพงศ์ กล่าว

เชื่อว่าผู้เข้าสอบคนใดที่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนสามารถทำข้อสอบได้แน่นอน ส่วนกรณีที่มีความต้องการให้ test blueprint ควรจะออกมาเป็นแนวทางให้แก่ผู้เข้าสอบอย่างแท้จริง เนื่องจากที่ผ่านมาบางวิชามี test blueprint เพียงแผ่นเดียวนั้น จะรับเรื่องนี้ไปหารือกับคณะทำงานอีกครั้ง

"สำหรับการจัดสอบต่างๆ ของ ทปอ.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวนมากนั้น ทาง ทปอ.เรามีการวางแผนการจัดสอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีแผนในการวางระบบต่างๆ ด้วย ทั้งยังมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดสอบในช่วงเดือนมีนาคมได้ รวมถึง ทปอ.จะติดตามสถานการณ์รายวันควบคู่ไปด้วย"ผู้จัดการระบบ TCAS ของ ทปอ.กล่าว