ศบค. เผย กลุ่มสูงวัย - โรคเรื้อรัง ป่วยโควิดเสียชีวิตพุ่ง 91%

ศบค. เผย กลุ่มสูงวัย - โรคเรื้อรัง ป่วยโควิดเสียชีวิตพุ่ง 91%

ศบค. รายงานผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 17 ส.ค. 64 ติดเชื้อ 20,128 ราย เสียชีวิต 239 ราย ในจำนวนนี้ เป็นกลุ่มสูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป และ กลุ่มโรคเรื้อรังกว่า 91%

วันนี้ (17 ส.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 20,128 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 948,442 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 239 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 7,879 ราย

ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 7,973 ราย รายงานการตรวจเชื้อเข้าข่าย หรือ ATK อีก 2,102 ราย สะสม 38,403 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนัก 5,536 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 1,169 ราย ผู้ป่วยหายกลับบ้านวันนี้ 20,791 ราย สะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มี 703,011 ราย

162918079784  

  • ฉีดวัคซีนแล้ว 24 ล้านโดส 

สรุปผลการฉีดวัคซีน โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 16 ส.ค. 64 ฉีดไปแล้ว 24,100,631 โดส ใน 77 จังหวัด

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 18,370,997 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 5,228,157 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : *501,477 ราย
(ตรวจสอบและปรับฐานข้อมูลมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2564)
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 508,498 โดส
เข็มที่ 1 : 374,171 ราย
เข็มที่ 2 : 118,681 ราย
เข็มที่ 3 : 15,646 ราย

162918079748

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

  • 'สูงวัย' - 'โรคเรื้อรัง' ตายจากโควิด 91%

รายละเอียด ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต 239 ราย วันที่ 17 ส.ค. 64 เป็นชาย 120 ราย หญิง 119 ราย เป็นชาวไทย 235 ราย เมียนมา 3 ราย จีน 1 ราย อายุระหว่าง 22 - 105 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในกทม. ทั้งนี้ เป็นผู้สูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป 158 ราย (66%) และเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 60 ราย (25%) รวมทั้ง 2 กลุ่ม 91% เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย เสียชีวิตที่บ้าน 5 ราย อยู่ กทม. 4 ราย สระบุรี 1 ราย

162918079767

  • 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

162918079662

  • ไทย อัตราตาย 114 ต่อล้านประชากร 

ประเทศในเอเชีย ยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ และไทย โดยอัตราการผู้ป่วยต่อ ประชากร 1 ล้านคน อันดับ 1 ได้แก่ สหรัฐ 113,262 ต่อล้านประชากร ขณะที่ ไทยอยู่ที่ 13,550 ต่อล้านประชากร ส่วนอัตราการตาย อันดับ 1 ได้แก่ สหราชอาณาจักร 1,918 ต่อล้านประชากร ไทยอยู่ที่ 114 ต่อล้านประชากร 

162918079816

  • ผลบวกตรวจ ATK ทั่วประเทศ 2,102 ราย

รายงานผลการตรวจ ATK ทั่วประเทศ ประจำวันที่ 20 ก.ค. - 16 ส.ค. 64 พบผลบวก 2,102 ราย ขณะที่ ในพื้นที่กทม. ตามกลุ่มเขต พบสัดส่วนผลบวก 11.68% 

162918079759