กระจาย ‘ไฟเซอร์’ 77 จ. 170 รพ. ฉีดบุคลากรด่านหน้าแล้ว 4.6 หมื่นคน

กระจาย ‘ไฟเซอร์’ 77 จ. 170 รพ. ฉีดบุคลากรด่านหน้าแล้ว 4.6 หมื่นคน

สธ. เผยขณะนี้ ได้กระจายวัคซีน ‘ไฟเซอร์’ ที่ทางสหรัฐฯ บริจาค 1.5 ล้านโดส ไปแล้ว 77 จังหวัด 170 โรงพยาบาล ฉีดเข็มกระตุ้นบุคลากรด่านหน้าแล้ว 4.6 หมื่นคน เตรียมรวบรวมรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ คลินิกขนาดเล็ก ฉีดกระตุ้นไฟเซอร์ต่อไป

วันนี้ (7 ส.ค. 64) ที่ กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ โดยระบุว่า การระบาดในต่างประเทศ เป็นระยะขาขึ้นในหลายประเทศ ขณะที่ไทย มีการเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัด และการฉีดวัคซีนซึ่งเร่งรัดการฉีดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ฉีดได้ในจำนวนสูง ขณะนี้ มีวัคซีน 4 ตัว คือ ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า ซิโนฟาร์ม และไฟเซอร์

"การที่ทำให้การป่วย ติดเชื้อ เสียชีวิตลดลงต้องใช้หลายมาตรการร่วมกัน ขณะที่การฉีดวัคซีนจะลดการเสียชีวิตได้ เรามีวัคซีนที่มาใหม่ปลายเดือนที่ผ่านมา 30 ก.ค. 64 ได้รับจากสหรัฐ 1.5 ล้านโดส มุ่งดูแลบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงจากการดูแลผู้ป่วย รวมถึง จัดสรรให้กับผู้สูงอายุไทยและต่างชาติ นักเรียนไทย นักธุรกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ"

  • ไฟเซอร์ รอบแรก กทม. ตจว. 446,160 โดส

วัคซีน 'ไฟเซอร์' ซึ่งมีวิธีการเก็บรักษายุ่งยากกว่าวัคซีนอื่นๆ ติดลบ 70 องศา วัคซีนที่ยังไม่กระจายออกไป ตอนนี้อยู่ในภาวะแช่แข็งอยู่ และต้องขนส่งด้วยอุณหภูมิติดลบ โดยวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับ ผลิตเมื่อเดือน มิ.ย. หมดอายุ พ.ย. 64 การกระจายวัคซีนตั้งแต่เมื่อวันที่ 4-6 ส.ค. หลังจากที่ตรวจคุณภาพมีการส่งวัคซีนไปทั่วประเทศ 77 จังหวัด 170 รพ. และหลาย รพ.เริ่มฉีด การขนส่งด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ รักษาอุณหภูมิ จำนวนวัคซีนที่ส่งไปรอบแรก 446,160 โดส โดยใน กทม. 120,960 โดส ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ได้รับ 325,200 โดส

162832485294

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

  • ฉีดเข็มกระตุ้น 'บุคลากรด่านหน้า' 4.6 หมื่นคน

สำหรับบุคลากรด่านหน้า ใช้ทั้งข้อมูลสำรวจจาก รพ. และข้อมูลที่ได้จาก ระบบทะเบียนการบันทึกการฉีดวัคซีน จะรู้ว่าบุคลากรท่านใดได้ซิโนแวคสองเข็มแล้ว ในกลุ่มนี้มีจำนวนและสำรวจมา เมื่อมารวมกัน ส่วนใหญ่ 80% ต้องการไฟเซอร์ และมีบางส่วนที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า กระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การจัดส่งไปในรอบแรกจึงอยู่ที่ราว 50-75% ของจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประวัติฉีดซิโนแวค 2 เข็ม

162832485312

เน้นส่งไปที่ รพ.ประจำจังหวัด และขนาดใหญ่ เพราะวัคซีนต้องเก็บต่อในตู้เย็น เพื่อป้องกันการสูญเสียคุณภาพ โดย 1 ขวด จำนวน 6 โดส โดสละ 0.3 ซีซี กระตุ้นบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ไปแล้ว 4.6 หมื่นคน (4-6 ส.ค.64) ผลการฉีดไม่พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง มีปวดเมื่อย บวมบ้างในการฉีดและหายเองได้

  • ย้ำ วัคซีนแม่สอด ไม่ได้หาย  

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจากมีกระแสข่าวปลอมที่ว่า วัคซีน อ.แม่สอด จ.ตาก หายไป แต่เมื่อตรวจสอบพบว่า จำนวน 4,320 โดส นำส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ครบถ้วน เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 เวลา 15.00 น. ขอเรียนให้ทราบว่าทุกอย่างมีการตรวจสอบดูแลอย่างดี

162832485361

 

  • โควตาศูนย์ฯ หมอยง ยังไม่ได้ถูกส่งไป

ขณะที่ อีกหนึ่งกระแสข่าวที่บอกว่า สธ.ส่งไฟเซอร์ฉีดบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่หมอยงเป็นหัวหน้า ขอเรียนว่า สำหรับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคน  รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ พยาบาล หรือวิชาชีพอื่น ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 เช่น แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนผู้ป่วยวิกฤติ รพ.สนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อื่นๆ ตามการพิจารณาของสถานพยาบาล หน่วยงานต้นสังกัด

ดังนั้น ห้องปฏิบัติการเป็นที่หนึ่งที่เป็นบุคลากรด่านหน้า จากข่าวดังกล่าว ศูนย์ห้องปฏิบัติการ มีคนที่ได้ฉีดซิโนแวค 2 เข็มไปแล้ว และจะขึ้นชื่อในระบบ มีโควตาให้ แต่วัควีนยังไม่ได้ถูกส่งไป เพราะวัคซีนจำนวนน้อยจะถูกส่งไปที่สำนักอนามัย แต่ที่ศูนย์มีเพียง 20 คน ประกอบกับได้รับแจ้งทางศูนย์ ว่าบุคลากรด่านหน้า ได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยแอสตร้าแล้วบางส่วน ดังนั้น โควตาที่ว่ายังอยู่ที่ กทม. คือ สำนักอนามัย หากไม่มีการใช้จะรอจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป ขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่ได้มีการส่งวัคซีนไปแต่อย่างไร

162832485261

“ในกทม. มีจุดฉีดจำนวนไม่มาก เพราะจุดใหญ่จะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ทำงานอยู่ จุดที่น้อยๆ จะไม่ได้ส่งให้ เพียงแค่กันไว้ให้ และแบ่งส่วนให้ต่อกับแพทย์ ทันตแพทย์ ที่อยู่ตามคลินิก ที่ไม่ได้มีสังกัด ขณะที่ ทันตแพทยสภา มีการรวบรวม แพทย์ สถานพยาบาลขนาดเล็ก เพื่อรวบรวมรายชื่อ ในการฉีดกระตุ้นไฟเซอร์ และจะมีกำหนดจุดฉีดและนัดหมายต่อไป" รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว