กต. จัดฉีดวัคซีน 'ไฟเซอร์' คนต่างชาติในไทย 1.5 แสนโดส ลงทะเบียนที่นี่

กต. จัดฉีดวัคซีน 'ไฟเซอร์' คนต่างชาติในไทย 1.5 แสนโดส ลงทะเบียนที่นี่

กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการตามที่ ศบค. เห็นชอบจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ ที่ได้รับบริจาคจากรัฐบาลสหรัฐ 150,000 โดส กระจายฉีดให้กับชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดลงทะเบียนชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เพื่อรับวัคซีนโควิด-19 เป็นเข็มแรกได้แล้ว

เว็บไซด์กรมการกงสุล expatvac.consular.go.th  เริ่มเปิดรับลงทะเบียนชาวต่างชาติในประเทศไทย ทุกกลุ่มอายุ และทุกจังหวัดของประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกันจัดฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติที่ได้ลงทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นเร่งด่วนเดียวกับของคนไทย เช่น ผู้สูงอายุ ตั้งครรภ์ หรือผู้มีโรคร้ายแรง

ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ จะได้รับแจ้งให้ไปรับวัคซีนตามความจำเป็นเร่งด่วนและในจังหวัดที่พำนักอาศัย ต่อไป

162781014098

"ส่วนนักเรียน นักศึกษา นักกีฬา ที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาหรือแข่งขันกีฬาในต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจะได้มีการประกาศแนวทางขอรับวัคซีน ให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุ

นายธานี กล่าวอีกว่า กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่ได้เอื้อเฟื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาอีกครั้งหนึ่ง