เปลี่ยน'ขยะพลาสติก'เป็น 'น้ำมัน'ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุคโควิด-19

เปลี่ยน'ขยะพลาสติก'เป็น 'น้ำมัน'ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุคโควิด-19

มลภาวะจาก'ขยะพลาสติก'ทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมาพร้อมอุปสงค์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลถึงการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

  • การเปลี่ยน 'ขยะพลาสติก' เป็นน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันนั้น น้ำมันที่ได้ในขณะนี้ จะเป็นน้ำมันกำมะถันต่ำที่เรียกว่าน้ำมันชีวภาพขั้นสูง (Advanced Bio-Oil/ Advanced Biofuel) มีลักษณะเหมือนน้ำมันดิบ และสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และนํ้ามันอากาศยาน

ขยะพลาสติกถือเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน โดยเฉลี่ยมนุษย์สร้างขยะพลาสติกราวคนละ 50 กิโลกรัมต่อปี เฉพาะประเทศไทยมีการสร้างขยะพลาสติกปีละมากกว่า 2 พันล้านกิโลกรัม แต่มีการนำไปรีไซเคิลไม่ถึง 10%

162816619728

ปัจจุบัน คอร์สแอร์ ได้จัดเก็บขยะพลาสติกจากแหล่งขยะทั้งการแยกขยะพลาสติกจากต้นทาง อย่าง ขยะครัวเรือน ขยะพลาสติกจากบ่อขยะ แม่น้ำและทะเล รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรหลายแห่ง อาทิ ไมเนอร์ กรุ๊ป, เซ็นทารา กรุ๊ป, ชาเทรียม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท, โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่, บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน), แดรี่โฮม ฯลฯ ในการช่วยคัดแยกขยะ โดยทาง คอร์สแอร์ จะเป็นผู้ไปนำเก็บและออกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง เพื่อร่วมกันใช้พลาสติกอย่างถูกต้องและสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้

162816621169

ทุกวันนี้ ขยะพลาสติกเกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมในชีวิตของเรา โดยปรากฏในทุกที่ทั้งในน้ำ อากาศ และการบรรจุอาหาร แต่ทุกคนจะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง ล้นโลกได้ เพียงง่ายๆ เริ่มจากการคัดแยกขยะ และจัดเก็บขยะให้ถูกวิธี ที่สำคัญอย่างมองว่าขยะพลาสติกไม่มีค่า หากมีการดำเนินการอย่างถูกวิธี จะสามารถรีไซเคิลขยะพลาสติก สร้างมูลค่าได้

162816622749