'ประกันสังคม มาตรา 40' กลุ่ม 'อาชีพอิสระ' รีบสมัคร รับเงิน 5,000 บาท เช็คเงื่อนไข ใครได้บ้าง

'ประกันสังคม มาตรา 40' กลุ่ม 'อาชีพอิสระ' รีบสมัคร รับเงิน 5,000 บาท เช็คเงื่อนไข ใครได้บ้าง

"ประกันสังคม มาตรา40" แรงงาน "อาชีพอิสระ" 9 อาชีพ ใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม รีบลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โฆษกประกันสังคม เผยขั้นตอน พร้อมยืนยัน "ไม่ผูกมัด" อยากหยุดส่งเมื่อไหร่ ได้ทุกเมื่อ

ความรุนแรงของโควิด 19 ส่งผลให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้รับผลกระทบทั่วหน้า โดยเฉพาะ "อาชีพอิสระ" ซึ่งภาครัฐได้ออก "มาตรการเยียวยาล็อกดาวน์" เพียงขอให้สมัครเข้า "ผู้ประกันตน ม.40" กับ "ประกันสังคม" ภายในเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2564 อนุมัติการ เยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการ 9 อาชีพ ใน  10 จังหวัด ที่ประกาศ ล็อคดาวน์ คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา โดยจะเยียวยาทั้งแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม ทั้งผู้ประกันตนมาตรา 33  มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมถึงผู้ประกอบการและนายจ้างตามหลักการช่วยเหลือ

   

  • ฟรีแลนซ์-แรงงานอิสระ แห่สมัคร "ประกันสังคม ม.40"

ช่วงเช้าของวันที่ (15 ก.ค.2564) ที่ สำนักงานประกันสังคม ในกทม. พบว่า มีประชาชนมารอสมัครเข้าเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวนมาก ด้วยหวังจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ใน 1 เดือน  

162632624951

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้มีการประกาศให้แก่แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ค.นี้ 

โดยมีการเปิดช่องทางในการสมัครและชำระเงินเลือกความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้ 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท ไว้หลายช่องทาง ดังนั้น ประชาชน ไม่จำเป็นต้องไปสมัครที่สำนักงานประกันสังคมเท่านั้น

162632627364

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่าผู้ที่สนใจสมัคร ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัครได้ง่ายๆ ผ่านทั้ง 7 ช่องทางดังนี้

1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
2. สายด่วนประกันสังคมโทร. 1506  

3. เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
4. ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
5. Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6. เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
7. สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th  

    

  • สมัครม.40 ได้สิทธิรับเงิน 5,000 บาท ทันที

นายนันทชัย  กล่าวต่อไปว่า มาตรการเยียวยา ในครั้งนี้ ไม่ว่าประชาชนจะเลือกความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ในแพคเกจไหน 70 บาท 100 บาท หรือ 300 บาท ซึ่งในแต่ละแพคเกจจะมีความคุ้มครองแตกต่างกัน แต่ทุกคนจะมีสิทธิได้เงินเยียวยา5,000 บาท ตามมติครม.ในครั้งนี้  และหลังจากสมัครแล้ว จะส่งออมต่อ หรือไม่ส่งต่อก็ไม่มีการบังคับใดๆ

ดังนั้น การสมัครเข้าม.40 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนจริงๆ เพราะตอนนี้เท่าที่ทราบ แม่ค้าตลาดนัด แผงลอย ผู้ที่ทำอาชีพอิสระกำลังขาดรายได้ หลายคนต้องหยุดขายของเป็นระยะเวลานาน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก เงิน 5,000 บาท ถึงจะไม่มากแต่จะช่วยเหลือเยียวยาพวกเขาได้

สำนักงานประกันสังคม ไม่ใช่บริษัทเอกชน หรือบริษัทประกัน เราไม่หวังกำไรจากการมาสมัครความคุ้มครองและสิทธิประกันสังคม ดังนั้น ทุกคนสามารถเลือกสมัครในทางเลือกไหนก็ได้ตามกำลังที่ตัวเองมี และจะส่งต่อเงินออมหรือไม่ก็ได้ดยหลังจากสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุกคนมีสิทธิได้เงิน 5,000 บาททันที” นายนันทชัย กล่าว

โดยสำนักงานประกันสังคมจะไม่ได้บังคับ หรือมีกฎเกณฑ์ว่าต้องออมไปถึงกี่เดือนจะได้เงิน แต่หากใครพอมีกำลังอยากให้ออมเงินประกันสังคมไว้ เพราะประกันสังคมมีสิทธิในการดูแลเจ็บป่วย บางเจ็บ หรือเสียชีวิต รวมถึงเมื่อเกษียณก็จะได้มีเงินออม

  

  • คาดการณ์มีผู้สมัครม. 40 มากกว่า 1 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม เดือนม.ค.2564 พบว่ามีจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ  ดังนี้

มาตรา 33 : ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ มีจำนวน 11,055,513 คน

มาตรา 39 : เคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 นำส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน จำนวน 1,830,280 คน 

มาตรา 40 :  บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทำงานไม่มีนายจ้าง จำนวน 3,527,873 คน

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวอีกด้วยว่าตอนนี้ประมาณการเบื้องต้น ว่าจะมีผู้สมัครเข้ามาตรา 40 มากกว่าล้านคน เพราะเท่าที่ทราบแรงงานอิสระ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากโควิด 19 หลายคนต้องปิดร้าน หยุดงานไม่มีรายได้ ส่วนผู้ที่กังวลว่าสมัครเข้าม. 40 แล้ว หน่วยงานรัฐ อย่าง สำนักงานประกันสังคม จะนำข้อมูลไปใช้ในการจัดเก็บภาษี หรือใช้ในด้านอื่นๆ

ขอย้ำไว้ตรงนี้ว่า ข้อมูลที่ประกันสังคมได้รับไม่ได้เชื่อมโยงกับภาษี แต่หากผู้สมัครเข้าประกันตนมีรายได้มาพอที่อยู่ในเกณฑ์จ่ายภาษีนั้น โดยปกติก็ควรจ่ายภาษีอยู่แล้ว เพราะหน้าที่ของคนไทย นอกจากได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็ต้องทำหน้าที่อื่นร่วมด้วย

162632630125

  • รูปแบบการช่วยเหลือ 'แรงงาน' สิทธิ 5,000 บาท

สำหรับขอบเขตของการเยียวยาจะเป็น  9 หมวดกิจการ คือ  

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

5.สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

6.สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์  

7.สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

8.สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

9.สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

162632641215

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) กล่าวว่า สำหรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1.ลูกจ้างมาตรา 33 จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายวัน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และจ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน ไม่เกิน 10,000 บาท

2.นายจ้างมาตรา 33 จ่าย 3,000 บาทต่อคน ลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน

3.ผู้ประกันตนมาตรา 39,40 จ่ายรายละ 5,000 บาท

4.ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับ 5,000 บาท

5. ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 33 ภายในเดือนก.ค. 2564

ทั้งนี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามการเยียวยาลูกจ้าง มาตรา 33 และนายจ้างมาตรา 33 ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ และเพื่อรับเงินช่วยเหลือตามผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ

ส่วนกลุ่มที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนในครั้งนี้ เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล และตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

รวมถึงนายจ้างในกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีชื่อระบุตามทะเบียนพาณิชย์ ขอให้ท่านรีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย ส่วนนายจ้างที่มีสถานะนิติบุคคล สำนักประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลที่แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคมไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: สมัคร 'ประกันสังคม มาตรา 40' เปิดช่องทางลงทะเบียนง่าย ๆ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว!

                    เปิดขั้นตอน ‘ฟรีแลนซ์-อาชีพอิสระ’ สมัครประกันสังคม มาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

                    ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ต่างกันยังไง 'โควิดรอบใหม่' ได้ 'เยียวยา' อะไรบ้าง?

  • เช็คแพคเกจ สิทธิประโยชน์สมัครม.40

นายนันทชัย  กล่าวอีกว่าขอย้ำผู้ที่จะสมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในครั้งนี้ได้ ต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์  และอยู่ในกลุ่ม 9 อาชีพ ใน 10 จังหวัดล็อกดาวน์ ตามมติครม.เท่านั้น ส่วนการส่งต่อ จะสมัครเดือนเดียวแล้วไม่ส่งต่อก็ได้ แต่ถ้าเห็นผลต่อของการออมก็สามารถส่งต่อได้ เพราะประกันสังคมส่งออมต่อไม่มีอะไรเสีย แถมรัฐบาลยังออกช่วยเพิ่มเติมด้วย 

ทั้งนี้ หากใครสมัครผู้ประกันมาตรา 40 ครั้งนี้ นอกจากสิทธิการได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทสำหรับกลุุ่มแรงงานอิสระที่เข้าข่ายใน 9 กลุ่มอาชีพ และอยู่ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงแล้ว การสมัครประกันสังคม ม.40 ในกรณีทั่วไป ยังจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอื่นๆ ตามจำนวนเงินที่เราจ่ายสบทบ

ตามมติ ครม. ยังได้เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของ 'ผู้ประกันตนมาตรา 40' ให้เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ (เดิม) เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ ส.ค. 64 – ม.ค. 65 โดยลดเหลือ ดังนี้

- ทางเลือกที่ 1 จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่ เป็น 42 บาท/เดือน

- ทางเลือกที่ 2 จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน

- ทางเลือกที่ 3 จากจากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน

“ตอนนี้มีแพคเกจให้ทุกคนได้เลือก ซึ่งสิทธิความคุ้มครองและประโยชน์มีจำนวนมาก เช่น กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน/ปี การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง 30 บาท  กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี ตายก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท กรณีตาย   ได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท กรณีชราภาพ (รับเงินบำเหน็จ) ได้เงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้น ถือเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้ร่วมออมและร่วมรับสิทธิต่างๆจากประกันสังคม”นายนันทชัย  กล่าว

162634862429

  • ชวนประชาชนสมัครม.40 รับการเยียวยาจากรัฐ

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวทิ้งท้ายว่า ด้วยภาวะในปัจจุบัน มีผู้ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ รายได้จากโควิด 19 จำนวนมาก บางคนในแต่ละวันไม่มีรายได้เลย หรือมีรายได้ไม่ถึง 100 บาท ดังนั้น หากทุกคนอยู่ในเกณฑ์ 9 อาชีพ และอยู่ในพื้นที่จังหวัดล็อกดาวน์ อยากให้เข้าร่วมสมัคร ม.40 เพื่อได้รับการเยียวยา และไม่ต้องกังวล สำนักงานประกันสังคม ไม่ได้บังคับให้ท่านส่งต่อการออม  ถ้าท่านไม่มีเงินในช่วงนี้ก็ไม่ต้องออม แต่หากท่านอยากออมต่อ เพื่อได้รับการคุ้มครองต่างๆ และสิทธิในการรักษาพยาบาล ก็สามารถส่งต่อเงินเข้า ประกันสังคม ได้ทันที

ตอนนี้ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ หรือข้อกำหนดใดๆ นอกจากต้องอยู่ในกลุ่ม 9 อาชีพ และใน 10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เมื่อสมัครถึงจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท และหากส่งต่อก็จะได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ซึ่งมีหลายช่องทาง และหลายแพคเกจให้เลือก ขอให้ทุกคนสมัครในช่องทางต่างๆ สมัครได้เพียงใช้ประชาชนใบเดียว และเงินเพียง 70 บาท 100 บาท หรือ 300 บาท ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือทุกคน”นายนันทชัย  กล่าว

อ้างอิง:มติครม.วันที่ 13 ก.ค.2564 ,สำนักงานประกันสังคม