เปิดขั้นตอน ‘ฟรีแลนซ์-อาชีพอิสระ’ สมัครประกันสังคม มาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เปิดขั้นตอน ‘ฟรีแลนซ์-อาชีพอิสระ’ สมัครประกันสังคม มาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ทำความเข้าใจ "ประกันสังคมมาตรา 40" สำหรับกลุ่ม "ฟรีแลนซ์-อาชีพอิสระ" และสรุปขั้นตอนการยื่นสมัครเพื่อรับเงิน "เยียวยาล็อคดาวน์" 5,000 บาท

มาตรการเยียวยาล็อคดาวน์ล่าสุดผ่านมติคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อย โดยแบ่งการเยียวยาเป็นกลุ่มประกันสังคม และนอกกลุ่มสังคม โดยลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 

หากใครทำอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ต้องเตรียมหลักฐานยื่นเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท หากใครยังสงสัยถึงการเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รวมถึงวิธีการยื่นเข้าเป็นผู้ประกันตน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวมข้อมูลไว้แล้วที่นี่ 

  • รู้จักผู้ประกันตน มาตรา 40 คืออะไร

ประกันสังคม คือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน โดยมีรัฐเป็นผู้ดูแล ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ประกันตนมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกันตนมีหลายชนิดประเภท เช่น พนักงานเอกชนทั่วไป ที่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 แต่เมื่อลาออก และสมัครใจส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมด้วยตัวเอง ก็จะกลายเป็น ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39

ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ ที่ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มาก่อนเลย เมื่อคิดจะเข้าระบบด้วยการส่งเงินโดยสมัครใจ กลุ่มนี้ จะถือเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 นี้มีเพื่อผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี หากใครที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์ ไม่มีนายจ้าง หรือไม่ได้ทำงานเป็นพนักงานบริษัทก็สร้างหลักประกันตนได้เช่นอาชีพอื่น 

    162624428572

  • "ผู้ประกันตนมาตรา 40" เลือกจ่าย "เงินสมทบ" ได้ 3 ราคา

อย่างที่รู้กันว่า การประกันสังคมไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหน ก็คือการจ่ายเงินสมทบในทุกเดือนๆ เพื่อสร้างความมั่นคง และเฉลี่ยความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดฝันในอนาคต แต่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต่างกันออกไปตรงที่สามารถเลือกจำนวนเงินสมทบได้ 3 แบบคือ 

จ่ายเงินสมทบ
ทางเลือก 1 : 70 บาท/เดือน

ทางเลือก 2 : 100 บาท/เดือน

ทางเลือก 3 : 300 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์
ทางเลือก 1 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต

ทางเลือก 2 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ

ทางเลือก 3 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

  • วิธียื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 

หากใครต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถทำได้ 7 ช่องทาง คือ 

- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

- สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506 

- เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา 

- ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา

- Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

- เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ 

- สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม มีวิธีการสมัครคือ 

1. เข้าไปสมัครที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม

2. เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อเข้าโปรแกรม ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ถ้าเป็นโทรศัพท์ เคลื่อนที่โปรแกรมจะอยู่ตรงกลางหน้าจอหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมจะอยู่ด้านขวามือ ของหน้าจอ

3. เลือกแถบเมนู ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ระบบ จะแจ้งยืนยันผ่านทาง SMS ทันที

4.การสมัครจึงจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว