'คนละครึ่งเฟส 3' เปิดทริค ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' ยังไงให้ทัน 'เงินเยียวยา' ?

'คนละครึ่งเฟส 3' เปิดทริค ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' ยังไงให้ทัน 'เงินเยียวยา' ?

เปิด 3 ทริค "ลงทะเบียน" "คนละครึ่งเฟส3" ให้ทันรับ "เงินเยียวยา" สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อน

เตรียมตัวให้พร้อม! "คนละครึ่ง" เปิดให้ "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3" วันที่ 14 มิ.ย. 64 ซึ่งกติกาการลงทะเบียนในครั้งนี้ คล้ายกับ "คนละครึ่งเฟส 1" และ "คนละครึ่งเฟส 2" คือต้องลงทะเบียนให้ทันภายในเวลาที่กำหนด และทันสิทธิ์ที่ยังเหลืออยู่ 

เพราะฉะนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการรับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 3" จะต้องทำให้ทันตามเงื่อนไขที่กำหนด "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนเตรียมตัวลงทะเบียน พร้อมทริคในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ให้ทัน เพื่อรับ "เงินเยียวยา" 3,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ดังนี้

 1. เช็คคุณสมบัติ 

ก่อนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เช้าวันที่ 14 มิ.ย. นี้ อย่าลืมเช็คสมบัติของตัวเอง ว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดหรือไม่ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนใหม่ที่จะได้รับสิทธิคนละครึ่ง จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการระบุไว้เท่านั้น โดย "คุณสมบัติ" ของผู้ลงทะเบียนได้ ประกอบด้วย 

- เป็นผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

- ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th 

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) โดยสามารถตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

- ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้"

ทั้งนี้ ผู้ที่เป็น "ข้าราชการ" "ลูกจ้าง" หรือ "เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ" "ผู้ได้รับบำนาญ" สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้ด้วย

การเช็คคุณสมบัติก่อนลงทะเบียนจะช่วยให้มั่นใจว่าเราจะมีโอกาสได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ทัน และไม่ต้องเสียเวลามาลงทะเบียนในกรณีที่คุณสมบัติไม่ตรงกับที่โครงการกำหนด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 2. เตรียมอินเทอร์เน็ตให้พร้อม 

การลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 จะต้องลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือผ่าน "เว็บไซต์คนละครึ่ง"  www.คนละครึ่ง.com และผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ซึ่งทั้ง 2 ช่องทางจะต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน โดยต้องอาศัย "อินเทอร์เน็ต" ทั้งสิ้น 

ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ลงทะเบียนอย่างลืมอยู่ในพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตพร้อม เพื่อช่วยให้สามารถลงทะเบียนและทำตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างราบรื่น หรือมีโอกาสเกิดปัญหามากที่สุด

 3. ตื่นให้ทัน! 

มาตรการ "คนละครึ่งเฟส3" สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. หรืออาจปิดลงทะเบียนเร็วกว่า 22.00 น. หากสิทธิ์คนละครึ่งเต็มแล้ว 

เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการรับสิทธิ คนละครึ่งเฟส3 ในครั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนให้ทันภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งจากกรณีการลงทะเบียนคนละครึ่งในครั้งที่ผ่านๆ มา พบว่า คนที่ลงทะเบียนตั้งแต่ที่เปิดระบบลงทะเบียนช่วงแรกๆ มีโอกาสได้ลงทะเบียนทันมากกว่า เนื่องจากหากมีปัญหาขัดข้องระหว่างลงทะเบียน หรือ OTP เข้าช้า ก็ยังมีเวลาให้ลงทะเบียนใหม่โดยที่สิทธิ์ยังไม่เต็มนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม จะได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง หรือไม่ได้รับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนด้วย