'ผู้ประกันตน' เฮ!! บอร์ด สปส.เห็นชอบ 'ลดเงินสมทบ'เหลือร้อยละ 2.5

'ผู้ประกันตน' เฮ!! บอร์ด สปส.เห็นชอบ 'ลดเงินสมทบ'เหลือร้อยละ 2.5

เผย บอร์ดประกันสังคมเห็นชอบปรับ "ลดเงินสมทบ"ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่"ผู้ประกันตน" เสนอ ครม.สัปดาห์หน้า

วันนี้ (14 พ.ค.2564)  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .....
โดยให้ลดอัตราเงินสมทบ"นายจ้าง"และ"ผู้ประกันตน"มาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้าง "ผู้ประกันตน" และ"ผู้ประกันตน"มาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือนในงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

ส่วนงวดเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ "ผู้ประกันตน"ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 3 ทั้งนี้ จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์หน้า

  • "ลดเงินสมทบ"ช่วย "ผู้ประกันตน"เป็นเวลา 3 เดือน

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การ "ลดเงินสมทบ"ในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อ"นายจ้าง"และ"ผู้ประกันตน" "นายจ้าง" จำนวน 485,113 ราย "ผู้ประกันตน"มาตรา 33 จำนวน 11,164,384 คน และผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,832,500 คน

สามารถนำเงินสมทบที่ลดลงไปใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,163 ล้านบาท อันเป็นการลดปัญหาทางการเงินของ"นายจ้าง"และ"ผู้ประกันตน" ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ประกันตนดีขึ้นและเป็นการรักษาระดับการจ้างงานของ"นายจ้าง"อีกด้วย