เช็คสิทธิ 'เราชนะ' 8 ก.พ. ทบทวนสิทธิ ผ่าน 'www.เราชนะ.com' ต้องทำอย่างไร?

เช็คสิทธิ 'เราชนะ' 8 ก.พ. ทบทวนสิทธิ ผ่าน 'www.เราชนะ.com' ต้องทำอย่างไร?

ส่องเงื่อนไขและวิธีขอ "ทบทวนสิทธิเราชนะ" 8 ก.พ. 64 สำหรับกลุ่มที่ 2 ที่ไม่ได้สิทธิ "เราชนะ" ผ่าน "www.เราชนะ.com" เพิ่มโอกาส "ได้สิทธิเราชนะ"

8 ก.พ. นี้นอกจากจะเป็นวัน "เช็คสิทธิเราชนะ" วันแรกสำหรับผู้มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ "เราชนะ" ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. เป็นต้นมาแล้ว ยังเป็นวันที่เปิดให้ "ทบทวนสิทธิ เราชนะ" สำหรับ "กลุ่มที่ 2" ที่เคยได้สิทธิ "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" ด้วย

หลายคนอาจกำลังสับสนว่าการ "ทบทวนสิทธิ" เราชนะ คืออะไร และใครต้องทำบ้าง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงสรุปสาระสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับการ "ทบทวนสิทธิ เราชนะ" มาให้ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  •  ใครต้องขอทบทวนสิทธิเราชนะบ้าง 

การ "ทบทวนสิทธิเราชนะ" คือการขอให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองอีกครั้ง หลังจากที่เช็คสิทธิการลงทะเบียนแล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" ซึ่งทุกคนที่ "ไม่ได้รับสิทธิ" สามารถขอทบทวนสิทธิได้

โดยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำหนด แต่กลับ "ไม่ได้สิทธิ เราชนะ" ซึ่งเงื่อนไขและคุณสมบัติ ที่ภาครัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองประชาชน "กลุ่ม 2" เพื่อให้สิทธิในโครงการ "เราชนะ" นั้น มีดังนี้

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ 

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

161268640578

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  ขอทบทวนสิทธิเราชนะอย่างไร 

สามารถแจ้งขอทบทวนสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ที่ www.เราชนะ.com เช่นเดียวกัน

  •  ขอทบทวนสิทธิเราชนะได้ถึงวันไหน 

กรณีที่ตรวจสอบแล้ว ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแจ้งขอทบทวนสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. - 8 มี.ค. 64 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ "เช็คสิทธิเราชนะ" สามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ ตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ"

3. กรอกข้อมูลเพื่อ "เช็คสิทธิเราชนะ" 

- หมายเลขบัตรประชาชน
- ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง) 
- วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. กด "ตรวจสอบสถานะ"

5. แสดงสถานะ "ได้รับสิทธิเราชนะ" พร้อมตารางวันรับเงิน หรือสถานะ "ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" พร้อมเหตุผล 

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1144