แห่เรียนCHULA MOOC นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

แห่เรียนCHULA MOOC  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะในเดือนเมษายน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ของ CHULA MOOC เป็น Lifelong Learning สำหรับคนทั่วไป รวมไปถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

เนื่องจากเป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน ในภาคธุรกิจนำไปใช้ประกอบกิจการหรือทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น Platform มีการประเมินผลจากการเรียนแล้วยังมีกิจกรรมให้ทำ ผู้เรียนต้องตอบคำถาม ความรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้จากการรับฟังอย่างเดียวแต่ต้องลงมือปฏิบัติด้วย นอกจากนี้แต่ละบทเรียนย่อยของ CHULA MOOC เป็นบทเรียนที่ผ่านการออกแบบล่วงหน้าว่าจาก 1 ถึง 10 ผู้เรียนจะเดินตามเส้นทางที่ออกแบบไว้ โดยมีกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า CHULA MOOC เป็น Lifelong Learning สำหรับคนทั่วไป รวมไปถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ปัจจุบันมีวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมากกว่า 70 วิชา ซึ่งจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกประมาณ 30 วิชา เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสร้างคลังความรู้ดิจิตอลสำหรับประชาชนทั่วไป 

159785202121

โดยในปี 2563 มีการเปิดตัว Pathway ที่มีชื่อว่า “Thinking Like a Programmer” เนื่องจากในโลกยุคดิจิทัลเช่นปัจจุบัน ทักษะเรื่อง Coding มีความสำคัญ จึงมีการพัฒนาเป็นวิชาเกี่ยวกับ Coding ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากพื้นฐานการพัฒนาการเขียนโปรแกรม ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีพอสมควร

“วิชาในหมวดภาษาจะเต็มเร็วมาก บางครั้งเปิดไป 3 ชั่วโมงก็เต็มแล้ว แม้จะเปิดรับผู้เรียนในหมวดวิชานี้เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ที่นั่ง ผู้เรียนก็ยังเต็มเหมือนเดิม เราเพิ่งปรับปรุงเว็บไซต์ CHULA MOOC ไปเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งในเว็บไซต์ใหม่มีความสวยงาม ใช้งานง่ายขึ้น มีการแบ่งวิชาอย่างชัดเจนสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปและวิชาที่เปิดเป็นพิเศษสำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ดร.ภัทรชาติ กล่าว

ในทุกๆ เดือนจะมีการเปิดวิชาใหม่โดยเฉลี่ยประมาณ 2 วิชา ดังนั้นจะมีวิชาใหม่ผสมวิชาเก่าที่เปิดให้เรียนออนไลน์ทุกเดือนๆ ละ 5 วิชา รวมเป็น 25 วิชาๆละ 5,000 ที่นั่งเต็มหมด วิชาที่ได้รับความนิยมจะนำมาเปิดให้เรียนใหม่ทุกๆ 3-4 เดือน 

159785202777

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ ให้ข้อมูลว่าการเรียนออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ และน่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งในแง่ของข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง รวมไปถึงวัฒนธรรมที่เริ่มปรับเปลี่ยน คนเริ่มเปิดใจกับการเรียนออนไลน์มากขึ้น มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์นำเนื้อหาวิชาที่มีความจำเป็นในการตอบโจทย์กับสังคมไทยมาเปิดสอนใน CHULA MOOC

ปัจจุบันจุฬาฯ มีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมอยู่พอสมควร รวมทั้งมีจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning คณาจารย์ผู้สอนสามารถนำ content มาพัฒนาเป็นรายวิชาที่เป็นออนไลน์ และนำมาปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สามารถเข้าถึง content ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมการเปิดหลักสูตรต่างๆ ของ CHULA MOOC ได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/