8 ขั้นตอน 'ธ.ก.ส.' จ่าย 'เงินเยียวยาเกษตรกร' กลุ่ม 3 ทั้ง 1.3 แสนราย ได้เงินเมื่อไหร่

8 ขั้นตอน 'ธ.ก.ส.' จ่าย 'เงินเยียวยาเกษตรกร' กลุ่ม 3 ทั้ง 1.3 แสนราย ได้เงินเมื่อไหร่

เปิด 8 ขั้นตอน "ธ.ก.ส." จ่าย "เงินเยียวยาเกษตรกร" กลุ่ม 3 ทั้ง 1.3 แสนราย จ่ายเมื่อไหร่ จ่ายอย่างไร

ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดระบบทำการโอนเงินให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 7.1 ล้านราย เป็นเงิน 3.55 หมื่นล้านบาท

สำหรับเกษตรกร กลุ่มที่ 3 ที่ลงทะเบียนรับสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกรนั้น มีขั้นตอนกระบวนการการได้เงินเยียวยา โดย เพจเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ ดังนี้

เกษตรกรกลุ่มที่ 3 หรือ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พฤษภคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน โดยมีแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จนกระทั่งได้รับเงิน มี 8 ขั้นตอน คือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

159109879274

1. เกษตรกร คาดว่าจะปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 กรอกแบบคำร้อง ทบก.01 และยื่นที่กล่องสำนักงานเกษตรอำเภอ ระหว่าง 1-15 พฤษภาคม 2563

2. ปิดกล่องรับแบบ ทบก.01 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (เวลาราชการ)

3. รายงานจำนวนเกษตรกรแบบ ทบก.01 ในระบบ ทบก. ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

4. เกษตรกร แจ้งยืนยันหลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม 2563

5. บันทึกข้อมูลในระบบ ทบก. ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม 2563

6. ตรวจสอบจัดชุดติดประกาศและยืนยันในระบบ ทบก. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

7. ส่งข้อมูล สศก./ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

8. ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรครั้งเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19

159109888142

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563 ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี  รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา