เช็คที่นี่! ‘บัตรคนจน’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2563 ได้สิทธิอะไรบ้าง? เงินเข้าเมื่อไร?

เช็คที่นี่! ‘บัตรคนจน’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2563 ได้สิทธิอะไรบ้าง? เงินเข้าเมื่อไร?

เช็คที่นี่! เดือนมิถุนายน 2563 นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง และเงินจะโอนเข้าวันที่เท่าไร?

อัพเดทสิทธิสวัสดิการของภาครัฐ สำหรับผู้ที่ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือที่เรียกกันว่า “บัตรคนบจน” ในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผู้ถือบัตรหลายคนเริ่มสับสนว่า ในเดือนมิถุนายนนี้ จะได้รับสิทธิช่วยเหลืออะไรบ้าง และได้ทั้งหมดกี่สิทธิกันแน่

เนื่องจากตั้งแต่ช่วงต้นปีมานี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนออกมาจำนวนมาก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” ที่เยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ รายละ 5,000 บาท ทั้งหมด 3 เดือน หรือ "เยียวยาเกษตรกร" รวมถึง "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เช่น เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนพิการ ก็ได้รับเงินช่วยเหลือ นอกจากสิทธิที่เคยได้ด้วย

ทั้งนี้สำหรับสิทธิของผู้ถือบัตรคนจนในเดือนมิถุนายน 2563 จะได้ทั้งหมด 7 สิทธิ โดยเพจเฟซบุ๊ค “สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์” ระบุไว้ว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้ได้ตามปกติ ยังไม่หมดอายุ และยังคงใช้ได้ 7 สิทธิพิเศษ ดังนี้

  • เงินเข้าบัตรวันที่ 1 มิถุนายน 2563

1.วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ใช้ได้ทั้ง 200-300 บาท ตามเกณฑ์รายได้ 

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถ บขส. ใช้รูดในการเดินทางได้คนละ 500 บาท 

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะตัดรอบที่ 3 เดือน ได้ส่วนลด 45 บาท

  • เงินเข้าบัตรวันที่ 15 มิถุนายน 2563

4.เงินคินภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

  • เงินเข้าบัตรวันที่ 18 มิถุนายน 2563

5.ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพ้ืนที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยสามารถนำบัตรกดออกมาเป็นเงินสดได้เลย

6.ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สามารถไปกดเงินสดออกมาใช้ได้เลย

  • เงินพิเศษเข้าบัตรวันที่ 15 ของทุกเดือน

7.เงินพิเศษผู้สูงอายุ ได้รายละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดอืนกันยายน 2563 โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/login เพียงกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเท่านั้น

159098820431

อย่างไรก็ตามหากผู้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลข 0-2109-2345 ในวันและเวลาราชการ