'เงินเยียวยาเกษตรกร' จ่ายต่อเนื่อง 'ธ.ก.ส.' เตรียมโอนอีก 1.37 แสนราย!

'เงินเยียวยาเกษตรกร' จ่ายต่อเนื่อง 'ธ.ก.ส.' เตรียมโอนอีก  1.37 แสนราย!

"ธ.ก.ส." โอน "เงินเยียวยาเกษตรกร" แล้ว 7.1 ล้านราย วงเงินกว่า 3.55 หมื่นล้านบาท ก่อนรับข้อมูลเกษตรกรเพิ่มอีก 1.37 แสนราย เตรียมโอนเงินต่อเนื่อง กลุ่มไม่พบบัญชี 3.56 แสนรายรีบตรวจสอบสานะ และยืนยันช่องทางการโอนเงินด่วน

ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดระบบทำการโอนเงินให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 7.1 ล้านราย เป็นเงิน 3.55 หมื่นล้านบาท

เรื่องนี้ กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า รายงานใน ช่วงวันที่ 15-31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกร ไปแล้วจำนวน 7.1 ล้านราย จำนวนเงิน 3.55 หมื่นล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

159109526347

โดยรายชื่อ และข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมาให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรมีจำนวนทั้งสิ้น 7.68 ล้านราย แบ่งออกเป็น

เกษตรกรกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ โดยแบ่งเป็นการโอนเงินจาก จำนวน 6.85 ล้านราย

เกษตรกรกลุ่ม 2 คือ กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 8.28 แสนราย จากเกษตรกรทั้งหมดราว 1.57 ล้านราย

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรมาให้ ธ.ก.ส.เพิ่มเติมอีกจำนวน 1.37 แสนราย ซึ่งทางธนาคารก็จะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไป

159109527928

ขณะเดียวกัน ยังมีเกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินเยียวยาเกษตรกรได้ตกค้างอยู่อีกราว 3.56 แสนราย เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝาก โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร โดยเร็ว

นอกจากนั้น ธ.ก.ส.ยังได้ทำการส่งรายชื่อบัญชีผู้เสียชีวิตคืนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทบทวนอีกครั้งจำนวน 1.32 แสนรายด้วย

ส่วน เกษตรกรในกลุ่มที่ 3 หรือ กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีอยู่ราว 1.3 แสนราย นั้น หลังจากส่งคำร้อง ทบก.01 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ไปภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563แล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบ และแจ้งยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2563 โดยที่รายชื่อจะถูกส่งให้ ธ.ก.ส.ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และทางธนาคารจะทำการจ่ายให้เกษตรกรเป็นเงิน 15,000 บาทในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

159109531684