ครูธุรการนักการภารโรง เฮ!! ครูตั้นขาดัน จ่ายเงินค้าง 2 เดือนสำเร็จ

ครูธุรการนักการภารโรง เฮ!! ครูตั้นขาดัน จ่ายเงินค้าง 2 เดือนสำเร็จ

รมว.ศธ.หารือสำนักงบประมาณ จ่ายเงินค้าง 2 เดือนแก่ครูธุรการและนักการภารโรงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ย้ำศธ.ไม่นิ่งนอนใจ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกคน

      วันนี้ (25 ก.ย.2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ (รมว.ศธ.)เปิดเผยว่า เมื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการค้างจ่ายค่าตอบแทนครูธุรการและนักการภารโรงในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ทั่วประเทศ เป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง พร้อมทำเรื่องขอแปลงงบประมาณอุดหนุน ปี 2562 จำนวนกว่า 500 ล้านบาท นำมาจ่ายเป็นค่าตอบบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของครูธุรการและนักการภารโรงทุกคน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

      ทั้งนี้ ยังได้เร่งรัดให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินตอบแทนให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง