"ครูยุ่น" ค้านขยายเวลาปิดสถานบันเทิง

"ครูยุ่น" ค้านขยายเวลาปิดสถานบันเทิง

จากข้อเสนอขยายเวลาปิดสถานบันเทิง ย่านแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ จากเดิม 02.00 น. เป็น 04.00 น. ของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยเชื่อว่าะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวได้ 25%

นายมนตรี สินทวิชัย เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก กล่าวว่า ผมไม่เข้าใจว่าการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เสนอนั้นเป็นตรรกะที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบระหว่างการเปิดสถานบันเทิงจากเวลาเที่ยงคืน หรือตี 1 แล้วเปลี่ยนไปปิดตอนตี 4 กับการมีเงินเต็มกระเป๋าแล้ว อะไรจะจูงใจให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากกว่ากัน ไม่แน่ว่า สถานบันเทิงปิดตี 4 แต่ถ้าไม่มีเงิน ประชาชนก็อาจไม่มีใจจะออกมากินดื่มอย่างที่นายก็ได้ และทั้งๆ ที่ภาวะเศรษฐกิจ หลายคนมองว่า ย่ำแย่ ก็ยังเห็นตรงกันว่า เป็นเพราะรายได้ของประชาชนไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ แล้วอย่างนี้แล้วการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงก็ยังสงสัยว่าจะกระตุ้นจีดีพีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

ขณะที่มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะตำรวจเองก็พยายามเข้มงวด บางหน่วยงานจากนอกพื้นที่ยังเข้าสุ่มตรวจ ก็ยังพบพฤติกรรมเหล่านี้ต่อเนื่อง ทั้งการปล่อยให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าไปใช้บริการ  การเป็นแหล่งยาเสพติด มีการมั่วสุม มีการพกพาอาวุธ ล้วนเป็นการกระทำผิดที่ระบุไว้ในกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนในสถานบันเทิง เรื่องพวกนี้ก็ยังไม่สามารถป้องกันได้อย่างเห็นผลเท่าไร และหากขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงออกไป ไม่เท่ากับว่า เราเปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ่้นใช่หรือไม่ ฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการขยายเวลาปิดสถานบันเทิง อาจไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสม