วันแรก!7วันอันตรายปีใหม่ กทม.แชมป์เมาขับ

วันแรก!7วันอันตรายปีใหม่ กทม.แชมป์เมาขับ

วันแรกของช่วง7วันอันตราย ถูกคุมประพฤติ 514 คดี เมาขับสูง 300 กว่าคดี ขณะที่กรุงเทพฯ แชมป์เมาแล้วขับ 60 คดี ศาลสั่งติด EM 9 ราย

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า วันแรกของการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อบังคับใช้กฎหมายลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62 กรมคุมประพฤติพร้อมดำเนินการกับผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุราตามคำพิพากษาของศาล โดยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และขับรถประมาทในวันแรก(27 ธ.ค.)

พบว่ามีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ จำนวนทั้งสิ้น 514 คดี แยกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 313 คดี คิดเป็นร้อยละ 60 คดีขับรถประมาท จำนวน 22 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.28 คดีขับซิ่ง จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.1 คดีขับเสพ จำนวน 178 คดี คิดเป็นร้อยละ 34.6 ซึ่งศาลสั่งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 9 ราย โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตนตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ระยะเวลา 15 วัน พร้อมทั้งรายงานตัว และทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คดี มหาสารคาม จำนวน 40 คดี และอุบลราชธานี จำนวน 33 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศให้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกับมาตรการสำคัญ ทั้งการใช้ EM พร้อมกันทั่วประเทศ และเฝ้าระวังติดตามตลอด 24 ชั่วโมง การการคัดกรองผู้กระทำผิดฐานความผิดขับขี่ในขณะเมาสุราและส่งไปบำบัดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด และร่วมกิจกรรมการให้บริการประชาชนที่จุดบริการ ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น โดยช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานตำรวจ รวมทั้งให้สำนักงานจัดกิจกรรม สร้างสุข ปันยิ้ม และการให้คำแนะนำการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน