ตรวจท่อนไม้

ตรวจท่อนไม้

จนท.ป่าไม้กำลังตรวจท่อนไม้ใหญ่ ที่นำมาเก็บรักษาเป็นของกลางจากการตัดต้นไม้เพื่อขยายถนนธนะรัตน์ทางขึ้นเขาใหญ่