อัปเดต "ผู้ประกันตน" ติดเชื้อโควิด ขอใบรับรองแพทย์ รับเงินชดเชยขาดรายได้

อัปเดต "ผู้ประกันตน" ติดเชื้อโควิด ขอใบรับรองแพทย์ รับเงินชดเชยขาดรายได้

ตรวจสอบอัปเดต "ผู้ประกันตน" ติดเชื้อโควิด-19 สามารถขอใบรับรองแพทย์ รับเงินชดเชยการขาดรายได้ ม.33 ม.39 ม.40 จากประกันสังคม

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวแสดงความเป็นห่วงผู้ประกันตน หลังพบแนวโน้มการระบาดของโรคโควิด-19 กลับมาสูงขึ้น พร้อมย้ำผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 สิทธิการรักษาประกันสังคม หากติดเชื้อโควิด-19 ต้องหยุดงานรักษาตัว สามารถขอใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ หมอพร้อม เพื่อแจ้งขอรับใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้ลาป่วยและเป็นหลักฐานประกอบการวินิจฉัยสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วม ออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศเข้าร่วม จำนวน 1,000 แห่ง

 

1. การใช้สิทธิ์เบิกเงินชดเชย ผู้ประกันตนมาตรา 33

หากพักรักษาตัวเกิน 30 วัน หรือลาเกินกฏหมายกำหนด เช่น กรณีติดเชื้อโควิดซ้ำ ต้องลางานเกิน 30 วันในปีปฏิทิน วันลาส่วนที่เกินตั้งแต่ 31 วันของการลาป่วยเป็นต้นไป สามารถขอรับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ได้จากสำนักงานประกันสังคม ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน


2. ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่มีนายจ้าง

สามารถขอรับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ในวงเงิน 4,800 บาท หรือเบิกได้วันละ 80 บาท

3. ผู้ประกันตนมาตรา 40

สิทธิการรักษาคือ สิทธิบัตรทอง เมื่อหายจากการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 หรือการเจ็บป่วยโรคใดก็ตาม สามารถนำใบรับรองแพทย์ยื่นรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วันขึ้นไป ได้ค่าชดเชยวันละ 300 บาท เบิกได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี กรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้ค่าชดเชยวันละ 200 บาท ปีละไม่เกิน 30 วันเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะใช้สิทธิ์เบิกเงินดังกล่าวได้ ต้องส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน

ที่มา - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง