“กปท.เทศบาลเมืองบางบัวทอง” เร่งคัดกรอง ตัดแว่น แก้ปัญหาสายตาเด็ก ป.1-ป.6 

“กปท.เทศบาลเมืองบางบัวทอง” เร่งคัดกรอง ตัดแว่น แก้ปัญหาสายตาเด็ก ป.1-ป.6 

กปท.เทศบาลเมืองบางบัวทอง รุกโครงการคัดกรองสายตาเด็ก ป.1 ถึง ป.6 เน้นให้ความสำคัญสุขภาพสายตาเด็กในพื้นที่ ตั้งเป้าเร่งค้นหา แด็กและเยาวชน 850 คน ค้นหาสู่การรักษา ตัดแว่นตา แก้ปัญหาสายตาทันท่วงที

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางบัวทอง (กปท.เทศบาลเมืองบางบัวทอง) ในการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาในเด็กนักเรียนตาม “โครงการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 และเยาวชนในพื้นที่” จำนวน 850 ราย

โดยจักษุแพทย์  มี นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง  ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพสาธารณสุขจ.นนทบุรี และนายนพรุจ ปิ่นทอง สสอ.บางบัวทอง นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“กปท.เทศบาลเมืองบางบัวทอง” เร่งคัดกรอง ตัดแว่น แก้ปัญหาสายตาเด็ก ป.1-ป.6 

 

  • เร่งตรวจสายตาเด็กประถมศึกษา ตัดแว่นฟรี

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ปัญหาเด็กสายตาผิดปกติ เป็นประเด็นสุขภาพที่สำคัญ เพราะหากเด็กมีสายตาผิดปกติจะกระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมอง หากตรวจคัดกรองและรักษาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะถ้าพ้นช่วงอายุนี้ไปแล้ว เด็กก็จะเกิดภาวะสายตาขี้เกียจและไม่สามารถแก้ไขได้

ที่ผ่านมา สปสช. ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัด “โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนในระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 เพื่อค้นหาความผิดปกติทางสายตา” แล้วทำการรักษาหรือตัดแว่นสายตาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“กปท.เทศบาลเมืองบางบัวทอง” เร่งคัดกรอง ตัดแว่น แก้ปัญหาสายตาเด็ก ป.1-ป.6 

โดย สปสช. จะสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการที่ตรวจวินิจฉัย ทั้งการวัดค่าสายตาและสั่งตัดแว่นตา ตามรายการบริการ (Fee Schedule) โดยเริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นมา พร้อมสนับสนุน กปท. ทั่วประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการ ซึ่งเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นหนึ่งในตัวอย่าง อปท. ที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ พร้อมจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อจัดทำโครงการตรวจคัดกรองสายตาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ 

 

  • แก้ปัญหาเด็กสายตาผิดปกติ กระทบต่อการเรียน ทำกิจกรรม

ด้าน นางกาญจนา เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง กล่าวว่า ปัญหาสายตาผิดปกติกระทบต่อการเรียนรู้และการทำกิจกรรมของเด็ก แต่บางครั้งตัวเด็กเองหรือแม้แต่ผู้ปกครองอาจจะไม่รู้ตัวว่าสายตาตัวเองผิดปกติเพราะเป็นสิ่งที่คุ้นชินอยู่ทุกวัน เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก

เพราะหาไม่ได้รับการแก้ไขในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะทำให้สายตาเด็กผิดปกติไปตลอดชีวิต เทศบาลเมืองบางบัวทองจึงจัดทำโครงการตรวจคัดกรองสายตาในเด็กนักเรียน ร่วมกับ รพ.บางบัวทอง เพื่อค้นหาเด็กที่มีปัญหาสายตาผิดปกติในพื้นที่ตั้งแต่แรกเริ่ม และนำไปพบจักษุแพทย์เพื่อให้การรักษาหรือตัดแว่นสายตา ซึ่งจะทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถเรียนรู้และทำกิจกรรมประจำวันต่างๆ ได้ดีเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป  

“กปท.เทศบาลเมืองบางบัวทอง” เร่งคัดกรอง ตัดแว่น แก้ปัญหาสายตาเด็ก ป.1-ป.6 

นางพรเพ็ญ อยู่สุข ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง กล่าวว่า โครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง 850 คน โดยได้เริ่มตรวจคัดกรองสายตาให้กับเด็กๆ มาตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา พบเด็กที่มีปัญหาสายตาหรือแม้แต่โรคทางตาอื่นๆ จำนวน 829 คน และนำเข้าสู่การรักษาและตัดแว่นตา นำมาสู่การมอบแว่นตาให้กับเด็กๆ ในวันนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งแว่นตาให้กับเด็กที่บ้าน โดยโครงการนี้จะดำเนินการไปจนถึงเดือน ก.ย. นี้