Music for Mom จูงมือแม่ชม “ดนตรีในสวน” ณ สวนเบญจกิติ 12-13 สิงหาคมนี้

Music for Mom จูงมือแม่ชม “ดนตรีในสวน” ณ สวนเบญจกิติ 12-13 สิงหาคมนี้

วันแม่ปีนี้ชวนมาบอกรักแม่ด้วยการพาท่านไปนั่งชม “ดนตรีในสวน” ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของศูนย์ สิริกิติ์โฉมใหม่ คลอเคล้าแสงสีแสงอันสวยงาม และบทเพลงไพเราะจาก ตู่ ภพธร และมาเรียม

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ชวนบอกรักแม่ผ่าน“ดนตรีในสวน” ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นสบายๆ ริมสวนเบญจกิติ พร้อมชมศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่ก่อนใคร ผ่านไลท์ติ้งโชว์ (Lighting Show) บนอาคารคลอเคล้าเสียงดนตรีจากศิลปินนักร้อง อาทิ ตู่ ภพธร, มาเรียม และวงออร์เครสตรา 12-13 สิงหาคมนี้

กิจกรรม “ดนตรีในสวน” ครั้งนี้ จัดโดยศูนย์ฯ สิริกิติ์ และกรุงเทพมหานคร โดยกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง และสนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ ทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกับแม่โดยผ่านเสียงดนตรี เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความรักความผูกพันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Music for Mom จูงมือแม่ชม “ดนตรีในสวน” ณ สวนเบญจกิติ 12-13 สิงหาคมนี้

 

ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม “Music for Mom” ในครั้งนี้ สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรในการมุ่งต่อยอดและสานต่อโอกาสให้แก่สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เราจะเผยโฉมศูนย์ฯ สิริกิติ์ ใหม่ ให้ประชาชนได้เห็นผ่านการโชว์แสงสีเสียงบนตัวอาคาร และเป็นก้าวแรกของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในการเป็นมากกว่า “ศูนย์ประชุม” โดยนำการใช้ชีวิตและความเป็นแอกทีฟไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา”

 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “Music for Mom” ในวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันเสาร์ที่13 สิงหาคม 2565 ณ สวนเบญจกิติ ฝั่งเชื่อมต่อศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2229-3112 และที่Facebook QSNCC