"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 58 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,237 เสียชีวิตอีก 2 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 58 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,237 เสียชีวิตอีก 2 ราย

"โควิดวันนี้" 11 ส.ค. 2565 จังหวัดชลบุรีติดเชื้อใหม่ 58 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,237 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย

"โควิดวันนี้" 11 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 58 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,237 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 รวมเสียชีวิตสะสม 409 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 58 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 2,237 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 รวมเสียชีวิตสะสม 409 ราย

 

ข้อมูลผู้เสียชีวิต 2 ราย (11 สิงหาคม 2565)

 

รายที่ 1

 

  • เพศหญิง อายุ 68 ปี โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง
  • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด
  • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน
  • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 3 สิงหาคม 2565 วันที่เสียชีวิต วันที่ 9 สิงหาคม 2565

 

รายที่ 2

 

  • เพศหญิง อายุ 86 ปี โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง
  • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด
  • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
  • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 4 สิงหาคม 2565 วันที่เสียชีวิต วันที่ 9 สิงหาคม 2565

 

ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายนี้ เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้รับวัคซีน

 

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 58 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,237 เสียชีวิตอีก 2 ราย

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 58 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,237 เสียชีวิตอีก 2 ราย

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี